Overføre bolig til aksjeselskap

Spørsmålet blir hvilke muligheter jeg har for å overføre disse leilighetene til et AS på. Når det gjelder utleie til bolig – og fritidsformål følger det av. Tenker å flytte til noe større, men ønsker å beholde leiligheten for å leie den ut. Registrere næringseiendom på AS eller privat? Salg av bolig i AS, fradrag fra skatt så lenge man plikter å. Kjøpe bolig med firma – Bedriftsøkonomi og ledelse 17.

Overføre bolig til aksjeselskap

Leie ut leilighet gjennom AS – Bedriftsøkonomi og ledelse.

Bufret Riksskattenemnda anså aksjonærens bruk av boligdelen som et inntektstap for selskapet. Skatteyter er et aksjeselskap som driver næringsvirksomhet. Hvis en aksjonær benytter selskapets eiendom til private formål, er det vel kjent at det må betales markedsmessig leie hvis en skal unngå skattemessige. Vurderer du å kjøpe boligeiendom for å leie ut, bør du tenke skatt på et. Bør jeg selge privatbolig til mitt eget aksjeselskap ? Eier selskapet boligen du benytter privat, må du skatte av fordelen for å benytte boligen. Unntak her er utleie av en mindre del av bolig der en selv bor, eller.

Overføre bolig til aksjeselskap

Ved å eie eiendommene gjennom aksjeselskap eller NUF må du først skatte. AS når jeg overfører pengene til Holding, men. Jeg har fra før en gjeldfri bolig verdt 3M, og et aksjeselskap med 1,2M i kapital. Aksjeselskap er i dag den foretrukne foretaksform for næringsvirksomhet. Utgangspunktet ved overføring av virksomhet fra et rettssubjekt til et annet er at det. Andeler i ansvarlige selskaper kan bare overføres til aksjeselskapet.

Skattyter ønsker nå å overføre eiendommen til Selskapet AS innenfor ettårsfristen i skatteloven § 9-3 annet ledd. Overdragelsen vil skje til antatt. Lønnsom boligutleie : Ved å kjøpe en utleiebolig der det er riktig balanse mellom investeringskostnad, mulig verdistigning, løpende utgifter og. NB: Noen velger å kjøpe utleiebolig, og så senere overføre den til barna for at barna kan bo der. Her vil regnestykket bli noe andreledes. Dersom du i stedet kjøper eiendommen gjennom aksjeselskapet . Ved overføring av fritidseiendommen til dine barn som arv eller gave. Jeg bor i den ene delen selv og leier ut den andre skattefritt. Men på 4 år så har jo jeg kostet på eiendommen.

Har det noe for seg å selge huset til eget selskap, leie det tilbake, la selskapet gjøre oppussingen, og selge huset tilbake etterpå? Eies en betydelig bolig – eller fritidseiendom gjennom et AS, har man som. Han hadde nemlig finansiert aksjeselskapet med beskattede midler.

Overføre bolig til aksjeselskap

Hvis hytta skal overføres til arvinger, er det imidlertid en fordel at den eies. I et aksjeselskap er skattesatsen i dag 27 % på løpende inntekter.

Ved kjøp av fast eiendom i Thailand bør overføring av kjøpesum alltid skje i. Når du skal leie ut bolig, er det viktig at du kjenner til skattereglene.