Ordrik nynorsk

Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkeverktøy for nynorsk og bokmål. Etter mange års forsking og utvikling kan vi levere programvare som. Automatisert omskriving frå bokmål til nynorsk. Stilkontrollen gir valfrie ord og former ei ekstra. Ordrik – synonymordliste for Microsoft Office. I tillegg til nynorsk bøying og ordforklaring, ligg der i programmet ei stor bokmål-til- nynorsk -ordbok. I samband med høyringsframlegget for ny nynorsk rettskriving har Nynodata laga ein spesialversjon av ordlista Ordrik.

Her kan du sjølv sjå kva. Skal ha heldags i nynorsk ganske snart og kom over et kjekt program kalt NyNo. Datafirmaet Nynodata har lansert ei ny utgåve av den elektroniske ordboksamlinga Ordrik. Jeg har kommet opp i nynorsk til eksamen i VG3. Noen andre hjelpemidler som folk har lyst til å dele med seg? Synonymordboka skal gjere det. Vi som skriv bokmål har mykje å lære av nynorsk.

Ein bokmåljurist som i ei skriftleg framstilling ser at teksten blir ordrik og tung, kan ha nytte. Nyno profesjonell omset tekstar frå bokmål til nynorsk. Sjå òg WP:Formlære for råd om nynorsk grammatikk, Gode nynorske uttrykk for ei synonymliste. På bokmål heiter det «Jeg skriver», på nynorsk «eg skriv». Omset på ein enkel og grei måte ein bokmålstekst til nynorsk, delvis. NYNOdata tilbyr også en synonymordbok som heter ORDRIK. Illustrert av Line Halsnes.

Jonas og Anna gjer seg klare til å fiske frå moloen, men Kvitpus er i vegen og Jonas skubbar han irritert vekk. Allkunne er eit kvalitetssikra digitalt oppslagsverk på nynorsk. NYNORSK : Karin Moe, Gunnhild Øyehaug og Tormod Haugland. Inkarnasjon tok Haugland en ny vending mot det mer komplekse og ordrike.

Selv om nynorsk ikke er mitt hovedmål, går det greit å lese, da boka har en fin flyt. Nynorsk vakre interessante vanskelege morosame rare. Bidrag: Me tek gjerne imot stoff frå lesarane. ORDRIK – NYNORSK l Du får alle bøyingsformene til over 100. Nynorsken er og vil alltid være mye mer ordrik enn bokmål.

Jeg opplever at den nynorske skriftformen er mer ordrikt enn bokmål. For meg som er opptatt av språk så syntes jeg som oftest at nynorsk er med på å heve. Det er bare å skrive inn.