Opptak videregående skole

Det vanlige er å søke videregående opplæring gjennom vigo. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I juli er førsteinntaket til videregående skole klart. Du søker inntak på videregående på bakgrunn av karakterene du får til. Her finner du viktige datoer for årets skoleinntak.

Opptak videregående skole

Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Her er alt du treng å vite om søknad og inntak. Tabeller med poenggrenser ved ulike videregående skoler i Oslo. Se liste over poenggrenser (karaktersnitt) ved ulike videregående skoler i Oslo. Elevene må søke om inntak hvert år til neste trinn. Det er også i VIGO at du får svar om inntak. Informasjon om inntak til videregående opplæring i Rogaland.

Lær om videregående opplæring.

Opptak videregående skole

Søkere til inntak etter individuell vurdering. Gul prikk = videregående skole. Inntak til vidaregåande opplæring. Flere opplysninger om inntak finner du på vilbli-sidene.

Du søker om skoleplass til videregående skole i Nordland på vigo. I Trøndelag er det et geografisk styrt inntak basert. Aldri før har kravet for plass på de mest populære skolene i Asker og. Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre.

Ikke alle har de samme forutsetningene for å bli tatt inn i den videregående skolen eller å gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli, og vil bli lagt ut for den enkelte. Finland – nye fag i norsk videregående skole. Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav. Japan – nye fag i norsk videregående skole. Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta fag i norsk videregående skole. Tjenestene jeg tenker på et Udir sitt PAS- og PGS-system og fylkeskommunens VIGO-system ( opptak til videregående skole ). Vedleggsskjemaer skal sendes i posten som tidligere.

Mer informasjon om hvordan du søker skoleplass og læreplass, søknadsskjemaer, inntaksregler og viktige datoer finner du nå på. Ha ungdomsrett til videregående opplæring. Frister knyttet til søknad og opptak videregående skoler. Ordinær frist for å søke plass på videregående skole er 1. Du finner mer informasjon om dette på Akershus. Søknad og inntak til videregående skole.

Første runde med inntak til videregående er ferdig, og for å komme inn på studiespesialisering på de mest populære skolene kreves det opp.