Opptak i husstand

Våre advokater har 20 års erfaring med eiendomsrett. En leietaker har rett til å ta opp i sin husstand ektefelle og kjæreste som blir samboer. Delvis fremleie minner mye om opptak i husstanden, men fremleie skal i. Opptak i husstand og fremleie. Har leietaker lov til å la kjæresten flytte inn i leieobjektet? Og hva om leietaker ønsker å leie ut leiligheten til en.

Opptak i husstand

I leieperioden kan leieren ta opp visse nærstående i sin husstand. Dette gjelder blant annet ektefelle, samboer eller barn. Det er opptak i husstand når en eller flere personer flytter inn til leier for at de skal samarbeide om dagligdagse ting, og til en viss grad ha felles økonomi. Dette står i husleieloven § 7-1 som sier: § 7-1. Leieren har rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle 2 eller. Når har leietaker rett til å fremleie boligen eller til å ta opp familie i husstanden sin? Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av.

Andre personer kan ikke flytte inn uten samtykke fra utleier.

Opptak i husstand

Etter å ha lest gjennom husleieloven, finner jeg at (privat). Husleieloven leser du gratis hos Bolignorge. Fremleie ved midlertidig fravær. Framleie i tidsbestemte leieforhold. Godkjenning av opptak i husstand og fremleie.

Likt med ektefelle regnes registrert partner. Loven innehar ingen definisjon. Hva som regnes som en « husstand » er ikke definert i husleieloven, men. For elev- og studentboliger kan det avtales at opptak av samboer. Det skal noe til å nekte opptak i husstand, men leietaker må be om godkjenning. Ved å ikke gjore det og holde innflytningen skjult har faktisk.

Greit nok tenkte vi til vi kom over denne loven: § 7-1. Vedkommende kan ikke flytte inn før leietaker har. Søknad om framleie og opptak i husstanden skal fremmes skriftlig. Ansvar for alle i husstand og besøkende (i BBYs kontrakt).

Leier har «fritt» opptak i husstand – begrenset av overbefolkning. Informasjon om åpningstider, din bolig, leieforhold, vedlikehold, service, FAQ, selvhjelpsvideoer, vaskeribooking og kontaktskjema. Leietakers bruk av boligen – opptak i husstand og fremleie.