Opplæringskontor industri

Pro opplæringskontoret er industri og teknologibedriftene sitt opplæringskontor i Sogn og Fjordane. Vi jobber med og for bedrifter innan prosessindustrien og. Profesjonell rekruttering og opplæring. Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland. Vellykket instruktørkurs for godkjente lærebedrifter.

Opplæringskontor industri

Det vil bli satt opp nytt kurs senere.

Vår oppgave er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæringen. Vi et samarbeidsorgan som flere bedrifter startet for å ivareta bedriftenes behov for rekruttering av fagarbeidere, lærlingordningen og voksenopplæring. Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver. Her finner du en oversikt over opplæringskontorene i Aust-Agder og deres medlemsbedrifter. I denne oversikta finn du fakta og tal for fag- og yrkesopplæring i Noreg.

Info:Agder opplæringskontor har flg lærefag tilknyttet virksomheten;.

Opplæringskontor industri

Besøksadresse, Niels Ødegaards Gate 4 C, Gjøvik. Postadresse, Niels Ødegaards. OIR er organisert som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene, og som. Fagarbeideren er selve ryggraden i norsk industri. De fleste bedriftene har knyttet seg til et opplæringskontor som et bindeledd mellom lærling, bedrift og skole.

Fagområder innenfor en moderne industri i rivende utvikling. Yrker hvor utviklingsmulighetene bare kan. Industrimontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor montering, testing og kontroll av komponenter og anlegg til landbasert industri . Matbransjen er Norges nest største industrisektor med ca. I tillegg er matbransjen en fremtidsrettet industri med mange spennende fagområder.

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre. En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Hva kan retningslinjene inneholde? Kjetil Tvedt, Norsk Industri.

Florø, Fiskevegn, Fjordpipe, FMC Technologies, Førde Mekaniske Industri, GasTech, Hagen, Halliburton. OPPLÆRINGSKONTOR FOR PROSESSINDUSTRI. Sveiser Levert av Som sveiser kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, oljevirksomhet eller treforedling.

Opplæringskontor industri

Når du har fullført utdanningen og bestått fagprøven får du fagbrev og yrkestittelen fagarbeider industriell matproduksjon.

Klikk her for å laste ned Læreplan.