Omkrets av rektangel

Geir skal kjøpe rammelist og vil være sikker på å få nok. Derfor vil han regne ut omkretsen på. En beskrivelse av hvordan du regner ut areal og omkrets av et rektangel. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen – både elever, lærere og foreldre.

Lag flere slike oppgaver til læringsvennen.

Omkrets av rektangel

Omkretsen til dette kvadratet blir. Dersom du vil regne ut omkrets av en trekant, firkant eller sirkel, er det flere måter du kan. Hvilket rektangel har den største omkretsen ? Sammenlign formen til rektangelet med minst og størst omkrets. R1 finne omkrets av rektangel når areal er oppgitt.

Hva stort er arealet til rektangelet ? Vi kan plassere inn fem rader med centimeterkvadrater, og i hver rad er det plass til åtte slike småkvadrater. Sal sammenligner areal og omkrets i rektangler med et gitt rektangel. Elevene jobber i grupper på 2–4 elever.

Omkrets av rektangel

Et rektangel med areal på. Vi må bruke ulike metoder for å finne omkretsen og arealet av sammensatte. For å finne omkretsen av figuren, må vi addere de tre sidene i rektangelet og. Gå til Rektangel – Då vi ska räkna ut arean av en rektangel så multiplicerar vi basen med höjden.

Areal og omkrets av et rektangel. Motsatte sider er parallelle og har samme lengde. Se for deg følgende: Rektangel As korte sider måler 3 CM, de lange sidene er. Hvordan kan to rektangler med samme omkrets ha ulikt areal? En rektangel är en fyrhörning som bara har räta vinklar. En konsekvens av att rektangeln bara har räta vinklar är att de motstående sidorna i en rektangel är lika. I det här avsnittet undersöker vi hur vi kan beräkna omkrets och area för ett.

Arean för en kvadrat, rektangel, eller parallellogram följer alla samma areaformel:. Regn ut omkretsen av rektanglene. Skriv svaret i feltet til høyre! I denne interaktive leksjonen vil du lære om omkrets og areal av rektangler. Bruk denne rektangelkalkulatoren til å finne areal, omkrets og diagonalmål av et rektangel. Tilføyet egne animasjoner av omkrets ( rektangel, sirkel). Bruk kombinasjoner av kodene i bilde 2 til å tegne et rektangel.

Omkrets av rektangel

Area-och- omkrets – rektangel av Nicklas Mörk. Da kan elevene tegne egne rektangler, og regne ut arealet av disse. Når man skal finne omkretsen av et rektangel, må man addere alle. Hva er formelen for å regne ut omkrets av et kvadrat?

Lag et rektangel av samme tau og uten måleutstyr. Lik omkrets for begge figurene, ulike areal!