Oljeproduksjon verden 2016

Dette er verdens ti største oljeprodusenter. Fremdeles holder Saudi Arabia stand som. Her er listen over verdens 10 største oljeprodusenter :. Verdens oljeproduksjon steg til over 97 millioner fat per dag i. RÅOLJEPRODUKSJON – LISTE OVER LAND.

Oljeproduksjon verden 2016

Ut over Iran er naboen Irak det eneste land i verden hvor oljeproduksjonen kan sies å øke i en globalt. Dagbladet): Det internasjonale pengefondet (IMF) kommer i en fersk rapport om verdens økonomiske tilstand med dystre spådommer for. Verden produserer mer olje enn verden trenger, eksport av norsk oljeteknologi vil bli viktigere enn eksport av. Oljerigger pumper opp olje fra Bakken-feltet i North Dakota i USA. Står for rundt 40 prosent av verdens oljeproduksjon, og cirka 73 prosent av de påviste.

Ingen land hadde større fall i oljeproduksjonen sin ifjor enn Norge. Government» som en offentlig informasjonstjeneste om verdens energiressurser, tallene er ikke.

Oljeproduksjon verden 2016

Energy Information Administration (EIA), U. Olje dekker omtrent 33 prosent av verdens totale etterspørsel etter energi. Ferske tall fra Det internasjonale energibyrået IEA viser at verdens. De siste tallene viser en vekst på 2,3 millioner fat per dag fra 2. Oljeproduksjonen i verden er spredt på mange land. Saudi-Arabia og Russland er verdens to største oljeprodusenter. Sist oppdatert: 21:01, 30.

OPECs oljeproduksjon skal kuttes med 1,2 millioner fat til 32,5 millioner fat per dag fra årsskiftet. For ti år siden var verdens oljeforbruk 84,5 millioner fat daglig. Vi trenger energi – og verden vil i overskuelig tid trenge olje og gass. Klimakonsekvenser av olje – og gassutvinning i. USA vil passere Saudi-Arabia og bli verdens nest største. Olje er en svært viktig innsatsfaktor i de fleste lands økonomiske. Oljeprisen sterkt ned – boreplattformer uten oppdrag utenfor Bergen.

Disse målene gir verden et svært knapt utslippsbudsjett å holde seg innenfor. Vi kan derfor fortsette som før og åpne opp nye oljefelt i Barentshavet. Norge har den reneste oljen i verden. De fossile brennstoffene olje, gass og kull dominerer fortsatt verdens energiforbruk. Det er den norske oljeindustriens.

Hvem skal produsere olje lengst?