Ødelagt kloakkrør forsikring

Jeg lurer på om forsikringen min kan dekke eventulet ny kloakklegging. Kom da fram til at avløpsrøret er ødelagt. Med andre ord, det er unødvendig å bruke penger på forsikring mot vannskader dersom man har. Vet du egentlig hva du bør gjøre dersom du skulle være så uheldig å få kloakk i kjelleren? Han peker på at alle som får ødelagt private stikkledninger risikerer å sitte.

Ødelagt kloakkrør forsikring

Jon Berge er kommunikasjonsdirektør i If Forsikring og sier det er. Det er intet under bakken som varer evig, og et kloakkrør skal tåle litt graving. De færreste av oss aner hvor god eller dårlig forsikring vi har før ulykken er ute.

Og slik har badet stått siden: Med kaldt gulv og ødelagt sluk. Det var ingenting å diskutere: Kloakkrøret ut av Alis hus var lekk og måtte repareres. Men om røret er helt ødelagt må du ringe etter gravemaskin, og da. Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Huseier har selv et økonomisk ansvar.

Ødelagt kloakkrør forsikring

En normal husforsikring gir full dekning de første 20 årene, minus egenandlene.

Deretter avskrives de med 5 % pr. Etter noenogtrettiår er det ingen dekning. Jo eldre rørene er, jo mindre får man igjen på forsikringen. Det betyr at huseiere med eldre avløpsrør av jern eller betong tar en risiko for å. Gjelder husforsikringen for tak, gulv, møbler og hvitevarer som blir ødelagt på. NW): De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre. Drypplekkasje fra ødelagte. Da er det ikke sikkert forsikringen din dekker det. Har du fått vannskader på badet?

Vi fikk dette dekket på forsikringen siden det innebar graving ned til rør for å få ut. Kontakt rørlegger for utbedring umiddelbart. Kloakklekkasjer kan føre til betydelig forurensing. Utbedring av lekkasje på stikkledninger for kloakk eller overvann. Vi har to husforsikringer. Hus Pluss dekker blant annet skader på våtrom, råte- og insektsskader.

Skader forårsaket av en lekkasje er dekket under hjem forsikring og innboforsikring.

Ødelagt kloakkrør forsikring

Men forsikringen vil bare når opprinnelsen til lekkasjen er. Dag Are Børresen i Help forsikring påpeker at det vanligste årsaken til at kjøpers krav ikke går gjennom er at det reklameres for sent. KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING. Saken omhandler: Ødelagt kloakkrør, avhl.

Dette er første boligen jeg har kjøpt så jeg aner lite om hva jeg kan ha.