Nye byggeregler hytte 2017

Vi skal nå gå gjennom de viktigste endringene i byggereglene og også si noe om betydningen av den nye byggegrensen i strandsonen. Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK10 for hytter og. Nye energikrav blir innført fra 01. Husk at alle nye bygg skal meldes til kommunen slik at vi får de inn i kart. Nye byggeregler gjør det enklere å bygge et anneks.

Nye byggeregler hytte 2017

De nye reglene skulle bidra til å senke terskelen for at folk kan oppføre mindre. En annen viktig endring i byggereglene innebærer at du kan oppføre.

For oss som har hytte i Vestfold. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere. For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta. Skulle spare tid på nye byggeregler – må likevel bruke mer tid. Hytter ved sjøen holdes gjerne innad i familien. Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt.

Nye byggeregler hytte 2017

Pass på disse fellene i de nye reglene. Se hva du kan bygge uten søknad her!

NB: Enkelte kommuner kan ha regler som overstyrer de nye generelle byggereglene. Du bør derfor sjekke kommunens plan for området der. Se også veiviseren bygg uten å søke i. Departementet vil i løpet av den nye overgangsperioden se på alternativer som. Dette må du vite om de nye byggereglene fra 1. Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1 meter fra tomtegrensa. Slikt kan det bli nabokrangler av. Vil du vite mer om endringene i byggereglene ? Direktoratet for byggkvalitet ( DiBK) har utarbeidet nyttig informasjon om de nye reglene. Tidligere i år la departementet frem forslag i byggereglene om nye energikrav.

Det er trist at de som kjøper nye boliger betaler subsidier til Tesla-folket. Det har vært alminnelig praksis i mange kommuner at garasjebygg i den størrelsesorden som faller inn under de nye bestemmelsene, normalt. Styret i GVA understreker at hver enkelt hytteeier har ansvar for å sette. Et anneks er ofte mere sommerhusagtigt i karakter, men skal der bygges en ny hytte, er det en idé at få en arkitektur, som spiller sammen med.

Dette gjelder særlig i hytteområder og i «gamle strøk» slik som trehusbebyggelser på sørlandet.

Nye byggeregler hytte 2017

De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å søke kommunen først. Om du er innenfor visse kriterier. Sagaserien består av 5 hyttemodeller, hvorav de to største har en vinkelløsning som gir en stor og lun uteplass. La oss sette opp din nye Nordlyshytte. Byggeregler og lokale føresegner. Fann du det du leitte etter? Overgangsordningen varte til 1. Norske hytter er på få år blitt mer elektrisk.

Nye hytter har alltid strøm. Bøgasetvegen 207 – Ferdigattest på hytte. Tiltakshaver har i sin argumentasjon i saken forholdt seg til de såkalte nye byggereglene, dvs.