Nye byggeregler 2018

Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. Mindre ting som ikke krever. De nye reglene skulle bidra til å senke terskelen for at folk kan. Følg disse tre rådene før. Dette er de nye byggereglene.

Det nye bygningsreglement betyder, at du ikke længere skal anmelde.

Nye byggeregler 2018

Sommeren er her, og med få avbæra måneder i nord, er det stort press på å få gjennomført alle prosjekter i løpet av kort tid! NB: Enkelte kommuner kan ha regler som overstyrer de nye generelle byggereglene. Du bør derfor sjekke kommunens plan for området der. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere for deg å bygge på din egen tomt. Kommunene får færre byggesøknader, men har ikke spart tid på forenkling av byggereglene. I de nye TEK 17 er kravet «myket opp» og det heter her kun at.

Se også veiviseren bygg uten å søke i. Nye byggeregler : – Nå blir det konflikter. Med de nye reglenes inntog, er det på sin plass å spørre om dette kan skape mange nye konflikter i tiden som kommer. Dumpet deler av stilas langs Eldorveien. Er du i gang med nye prosjekter etter innføringen av nye byggeregler 1. Sikre deg mot naturskader4.

JUS: Har du satt deg inn i de nye byggereglene ? Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen. Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet veiledningsmateriell for de nye byggereglene. OBOS: – Har kuttet opptil 750. Ny forhandler i Nordbohus med frisk ambisjon – skal bli markedsleder i Nordre Vestfold. Pengekrangel, store kontrakter, fusjoner, oppkjøp og nye byggeregler var tema i noen av artiklene som ble mest lest på bygg. Det blir ikke flere nabokrangler av at folk får større frihet til å bygge uten å varsle naboen. For det kan ikke bli verre enn i dag, mener. Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler.

På denne siden vil du finne informasjon om. Styret har mottatt forespørsler vedrørende de nye byggereglene i Norge som trer i. Men de nye byggereglene endrer ikke reguleringsplanen. Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalpris for foreldrebetaling. Maksimalprisen for 100 % plass pr.