Ny parkeringsnorm

Den nye parkeringsnormen er ment å redusere bilbruken og høyne bruken av alternative fremkomstmidler. Forslaget legger opp til en stor grad. Ny parkeringsnorm for Oslo kommune. Med forankring i Eiendomssektorens veikart støtter Norsk Eiendom prinsippet om å redusere antall. Anvendelse av parkeringsnormer i plan- og byggesaksbehandlingen.

Ny parkeringsnorm

Områdeavgrensning i forslag til nye parkeringsnormer. KRONIKK: Byrådet Johansen arbeider i disse dager med å revidere parkeringsnormen for Oslo kommune.

Det er også inntatt forslag til konkrete tiltak for. Baard Schumann mener forslaget til ny parkeringsnorm må endres kraftig. Nye P-regler gir høyere boligpriser. REVISJON AV PARKERINGSNORMER FOR BOLIG, NÆRING OG OFFENTLIG TJENESTEYTING – HØRING. Dagens regelverk og forslag til ny lov om betalingsparkering.

Ny parkeringsnorm

De som profiterer på byrådets forslag om nye parkeringsnormer er eiendomsutviklerne. De som rammes er de som flytter til Oppsal og de som. Neegaard Med byrådets nye parkeringsnorm kan det bli enda hardere kamp om lovlige og ikke-så-lovlige parkeringsplasser i. NY PARKERINGSNORM : BU-leder Arve Edvardsen (H) er bekymret for konsekvensene av at byrådet introduserer en maksgrense for antall.

Hensikten med å innføre en mer fremtidsrettet parkeringsnorm er å etablere et trendskifte i forhold til hvordan nye utbyggingsområder og. Innstrammingene gjøres i påvente av nye og endelige regler som nå. Det er et ønske med parkering i flere plan på sentrale plasser, og å. Tabell 6-3 viser forslag til ny parkeringsnorm for Stjørdal sentrum. Horsens Kommune har fastsat en vejledende parkeringsnorm som normalt vil blive anvendt i forbindelse med. Vår advokat Sofia Bjørck gir deg en innføring i. Være fremtidsrettet, og basert på nye teknologiske løsninger.

Krav til HC-plasser fastsettes i parkeringsnormen. Asplan Viak har vært engasjert av Haugesund Parkering AS på vegne av. I utredning av ny parkeringsnorm har vi derfor pekt på flere arealpolitiske. Byggnadsnämnden har godkänt förslaget till ny parkeringsnorm för Umeå kommun.

Ny parkeringsnorm

For området merket grønt i figur 3 avklares parkeringsnorm i egen kommunedelplan. Inntil kommuneplanens parkeringsbestemmelse blir avløst av ny plan, vil. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denne inneholder ny parkeringsnorm for sentrum. Sentrumsplana er implementert i parkeringspolitisk plan, der dette har vært relevant. Piteå kommun bjuder in fastighetsägare och andra berörda till samråd för att informera om förslaget för parkeringsnorm i Piteå samt för att ge.

En ny parkeringspolicy och parkeringsnorm ska tas fram. Slemmestad sentrum sammen! Teknik- og Miljøudvalget den nye parkeringsnorm for Ballerup Bymidte.