Nve flomvarsel

Bufret Lignende NVE utarbeider kart med landsdekkende vannføringsprognoser hver dag. Meldinger fra NVE knyttet til flomvarsler, anstrengte kraftsituasjoner og andre beredskapshendelser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og. I siste flomvarsel fra NVE ble flomfaren hevet til gult nivå. NVE opprettholder flomvarselet på oransje nivå for de store vassdragene på Østlandet, men frykter at man lokalt i mindre elver kan få.

Nve flomvarsel

Dagbladet): Sørlandet har vært rammet av flom flere ganger i høst, og nå ser det ut til å skje igjen. Det kommer mye regn, sier statsmeteorolog. Vannføringen ventes å øke raskt i en rekke vassdrag i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og sør i Nord-Trøndelag i løpet av fredag.

Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin. Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) ber folk holde seg unna Glomma, som har flommet over. Det er ventet mye nedbør fra fredag kveld (29.9.17) og til mandag morgen. Faregraden er satt til nivå to av. Kongsvinger satt til rødt nivå av NVE på grunn av stigende temperaturer og stor snøsmelting, som også gjelder resten av Østlandet.

Nve flomvarsel

Mandag sendte NVE ut flomvarsel for ytre Midt-Troms. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Flomvarsel fra NVE onsdag 9. Dette vil gjelde alle områder. Oppdatert flomvarsel fra NVE 12. På grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn forventet er flomnivået i Glommas sideelver og bekker. Det advares mot fare for sørpeskred ! Værgudene kan dumpe enorme mengder vann over Sørlandet fra fredag til mandag. Varselet gjelder for perioden 16. Lørdag formiddag oppgraderer NVE flomvarselet til det.

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. NVE varsler flom- og skredfare på Vestlandet -rbnett. NVE oppfordrer alle som bor langs sjøene der flommen ennå ikke har nådd toppen, å sikre verdier mot flomvannet. På kort sikt ser det greit ut, og vi har ikke gått ut med noe flomvarsel for de nærmeste ti dagene, sier flomvarsler i NVE, Kristian Nordtun. Men det er ikke fare for storflom. Det er fare for lokalt mye nedbør, spesielt i indre strøk på Østlandet og det Østafjelske.

NVE har gått ut med flomvarsel på oransje nivå.

Nve flomvarsel

Denne værsituasjonen er ventet å vare fram til onsdag. Logo – Odda kommune – Klikk for stort. Publisert av Ole-Jørgen Jondahl.