Nve bratthetskart

I tillegg kan du dele valgt kartutsnitt, og det du har. Med den nye regObs appen fra NVE i samarbeid med Statens Vegvesen, får du nå bratthetskart og mulighet til å hente både egne og andres. Please note that creating presentations is not supported in Internet Explorer versions 6, 7. Bratthetskart for snøskred viser bratt terreng (over 27°) der det er potensiell fare for snøskred. NVEs temadata distribueres i. Det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE.

Nve bratthetskart

Her kan du både se på data fra oss eller laste ned data til din egne. NVE atlas syner bratthet kart for snø og jordskred. NVE har oppdatert Regobs-mobilapplikasjonen, og går vekk fra enveiskommunikasjon. Nå vises både observasjoner og bratthetskart. This API is no longer available. Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), seNorge. Vannføring målt i regulerte vassdrag. Hent og meld skredrelaterte snøobservasjoner fra NVE.

Her gir vi en oversikt over diverse fagressurser på nettet.

Nve bratthetskart

Hjelp oss gjerne med å holde oss oppdatert. BRATTHETSKART : Slik ser den nye regObs-appen ut, med. Jostein Aasen, snøskredvarsler i NVE. Hvordan du finner observasjoner og bratthetskart i regObs-appen. Nå lanserer de mobilapp med bratthetskart. NGI er oppdragsbasert (semi-kommersielt) og NVE er de som nå har ansvaret for skredvarslingen (ikke kommers). De har de samme kartene.

NVE lanserer app med bratthetskart – Varsom. Vi fant etterhvert ut at NVE leverer en tjeneste med bratthetskart. Svekket is kartlaget fra NVE blir lagt inn i Norgeskart versjonen som. For å kunne vurdere dette anbefaler jeg på det sterkeste å bruke NVE sitt bratthetskart under planleggingen.

Dette er et genialt hjelpemiddel. Planområdet er innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for jord- og flomskred, og snøskred, se figur 2. I regObs- appen er det også bratthetskart som hjelper deg til å identifisere hva som er. Regobs-appen-er-kraftig-oppgradert-viser-baade-bratthetsk. NGI og bergrunnskart, løsmassekart fra Norges geologiske.

NVE sine kartlagde kvikkleiresoner syner område som potensielt kan vere. International website providing rich information on a lot of peaks and mountains around the world.

Nve bratthetskart

Beside numerous facts and a wiki section all. Sannsynligheten for stor vårflom har imidlertid avtatt noe i Sør-Norge takket være snøsmeltingen den siste tiden, sier hydrolog og flomvarsler i NVE Inger Karin.