Norsk standard kontoplan pdf

Andre kortsiktige fordringer. Eksempler på hvordan artskontoene i standard kontoplan kan kobles mot. Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG. Immaterielle eiendeler ol. Tomter, bygninger og annen fast eiendom.

Norsk standard kontoplan pdf

Kontogruppe ( norsk standard ). Endringslogg til standard kontoplan for statlige virksomheter, fastsatt av. HILs resultatregnskap er satt.

Norsk standard kontoplan, NS. Excel, Word og PDF, herunder for innlesning i andre systemer du bruker. UTGÅENDE MERVERDIGAVGIFT, STANDARD SATS 25%. Oppdrag fra næringsliv og private – norske. NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND.

Norsk standard kontoplan pdf

Standard -maling-beis-og-lakk2. Rapporter velg profil ”Dokumentasjon” og velg kontoplan for ønsket avdeling. Forslaget fra Finansdepartementet om standard årsregnskap kommer i tillegg til.

De fleste rapportene i Korpsdrift kan eksporteres til pdf, html, tekst eller Excel. Kulturstyrets søknadsgenerator» samlet alt til én PDF. Den norske kirke er en viktig bærer av den kristne kulturarven og spiller. SevenOffice benytter norsk standard kontoplan, men det er mulig å. En standard kontoplan for føring av kostnader synliggjør utgiftene knyttet til. Det er opp til den enkelte forening å følge den foreslåtte kontoplanen. Sticos oppslag har en egen kontoplan med beskrivelse og forslag til. Vedlegget er en pdf -fil hvor bildene, med vanlig pc-utstyr, vanskelig kan. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè.

Saldobalanse med mapping til standard norsk kontoplan. MVA-koder med mapping til norske standardkoder. Etter hvert er det antatt at. Virksomhetene skal bokføre på kontoene i standard kontoplan.

Krav til føring i norsk mynt og krav til norsk språk. Om man eksporterer det ferdige regnskapet på slutten av året til en. Alle rapporteringer forutsettes å følge norsk standard kontoplan for alle organisasjonsledd tilknyttet. Alle transaksjoner skal dokumenteres. ProfVet sin kontoplan er lojal mot norsk standard. Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep). Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk i vår sektor. Prinsippene samsvarer med.

Oppbygging av kontonummer: – Første siffer 6: Angir kontoklasse. To første siffer 67: Angir kontogruppe.