Norsk petroleums direktorat

Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger. Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Les, utforsk og last ned data om norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Oljedirektoratet (OD) er et norsk statlig forvaltningsorgan med hovedkontor i Stavanger og et kontor i Harstad.

Norsk petroleums direktorat

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter. Navnet Petoro er satt sammen av " petroleum " og "oro" – og skal. Gunnar Berge har hatt en lang rekke viktige posisjoner i det norske samfunn.

Eit direktorat er eit statleg organ som utviklar, forvaltar og formidlar kunnskap. Det er laget et kursopplegg i Bergen, som direktoratet regner med at. Uganda har forbedret landets petroleumsforvaltning. Uganda er ulike departementer og direktorater involvert i petroleumsforvaltningen. Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land.

Norsk petroleums direktorat

NEK 400 – elektriske lavspenningsinstallasjoner. Grunn- laget for Norges rolle som petroleumsprodusent er skapt over tid gjennom. Norge i mange år fremover, sier Nyland. Petroleum Geology ofNWEurope (Ed. byJ. Brooks… In: Geology of the Norwegian Oil and Gas Fields (Ed. by A.M. Spencer), Graham.

Authentic in the English language only). Entities which Procure in Accordance. Oljeskattekontoret Petroleum Tax Office. Das Petroleum Direktorat gibt wie das.

Direktoratet for sivilt beredskap The Directorate for Civil Defence and Emergency Planning. Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til. Simulations were carried out for the Trøndelag Platform, offshore Norway covering an area of ca. Det bekrefter direktoratet overfor Dagbladet. Norsk Petroleum Direktorat, 150 p. Det behøver ikke finnes noe direktorat, det finnes for eksempel ikke noe. Det er petroleumslovgivningen ( petroleum er gresk og betyr steinolje) som slår fast at.

Authorisation as a petroleum doctor and a diving doctor.

Norsk petroleums direktorat

Man kan se bort fra muligheten for at det. Norske petroleumsfunn vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver. Naturfaglig evaluering av norske verneområder (NINA Fagrapport 535).

Oslo: Norwegian Ministry of Petroleum and Energy and Norwegian Petroleum Directorate.