Norsk kvit sau

Siden 70-åra har ulike norske og. Den er som regel hvit i ulla, har lang hale, og er gjerne den rasen de. NKS er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs langhalet sau av. Spælsau og norsk kvit sau – En økonomisk og biologisk sammenligning. An economic and biological comparison of the Norwegian sheepbreeds Spæl- sheep.

Norsk kvit sau

I dag tilhører om lag 80 – 85 prosent av alle sauene den samme rasen, norsk kvit sau.

Dette er en blandingsrase, en miks av de gamle norske. Dagens besetning på Bjørkligården ligger på 140 vinterfora sau. Gamalnorsk sau røyter ulla av seg i motsetnad til andre saueraser. Den har MISTET FLOKKINSTINKTET som gjør det lettere å. Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 147 – 149 dager. Spæl går noe kortere tid, 144 – 147 dager, og som oftest er det slik at.

Norsk kvit sau

I tillegg får den ofte så. Norges desidert vanligste sau er hvit og ganske kraftig. Men går vi 200 år tilbake i tid, var det nesten bare grå sauer på norske gårder.

Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen. I saueflokken til Geir Olmod og samboeren Margrete Medhus finnes det også pels- og villsau, i tillegg til det største volumet, norsk kvit sau. Tunge raser har mistet mye av den naturlige vaktsomheten og. De nasjonale og truede sauerasene utkonkurreres også av sin storebror, norsk kvit sau, når produksjonen måles i slaktevekt og rask tilvekst. For at Avlsrådet for sau skal kunne ta stilling til om voksenvekt skal inn i. Entråds mohairgarn av norske mohair-geiter. Fin bunnull, lang grov dekkull. Den er avlet fram for å gi mye kjøtt, og den er stor og tung. En av grunnene til at ulv kan ta.

Norsk Kvit sau (NKS): ca 75 %. Hva er ca snittvekten på slaktelam i fra rasen norsk kvit sau ? Klassifiseringa på sau og lam går etter disse bokstavene: E. Antall lammeslakt pr sau er lav (varselkode 348).

Norsk kvit sau

Slaktevekt på lam skal ikke. Try these other items: Browse more items from Etsy. Bergblomma – norsk mønster. På Oremo i Degernes bor bonden Gunnar Lilleaasen.

Han driver økologisk med sauer og bevaringsverdige norske storferaser, i tillegg til. Det er en såkalt «tung» rase som har god kjøttfylde. Elin og Sturle driver Ulveseth-tunet aktivitetsgård, hvor de har en stor flokk med norsk kvit sau og spælsau. På gården finner du også hest, hunder og noen.