Norges inntekter 2017

Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 26 milliarder. Statens inntekter og utgifter. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i. Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter. Her får du de store tallene.

Fakta om statens inntekter fra petroleumsvirksomheten som kommer fra skatter. Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. OLJEGLEDE: Statoil og Statfjord A-feltet leverte fat nummer 5 milliarder i fjor. Oljeselskapene bidrar også med gigantiske skatteinntekter . Finans Anders Lie Brenna 6. SSB har nå lagt frem oppdaterte tall for statens inntekter og utgifter. Skattekuttene til tross, statens inntekter har bare gått oppover. E24) Publisert: 13:15 – 28. Store inntekter Fra Mørekysten og nordover ble det omsatt fisk til en.

Norges inntekter 2017

Krav til inntekt i familieinnvandringssaker. Referansepersonen = familiemedlemmet som bor i Norge. Søkeren = den som ønsker å flytte. Gå til Skatt på alminnelig inntekt -. Uten endringer vil offentlige utgifter overgå inntektene om mindre enn 15. Inntektene må opp eller utgiftene ned. Audun Ingvartsen tok formelt over stafettpinnen 1. Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og vil fortsette å gjøre.

Kilde: Norsk Petroleum, statens inntekter. Ukarakteristisk nok følger ikke oljeprisen kronekursen lenger, og det har ført til svært gode inntekter for Norge siden olje prises i dollar. Når staten gjør opp sitt budsjett, later den som om den ikke har inntekter eller kostnader fra olje- og gassvirksomhet. Rasmussen står bak Norges største blogg – «Mamma til Michelle». Et nytt notat fra WWF Verdens naturfond viser at statens inntekter fra en tenkt. Lofoten, Vesterålen og Senja kan bli et tapsprosjekt for Norge. Norges inntekter fra oljenæringen er bare en brøkdel av det de var.

Likevel lever vi fortsatt godt her i landet. Dønna-selskapet LetSea tidoblet sine inntekter på ti år. Nå vil de fortelle hvordan. Du skal gi opplysninger her dersom du har inntekt fra eller formue i utlandet og. Flere av Norges rikeste topper ikke skattelistene. Kongeriket Norges Grunnlov 17.

Som et mål på Norges samlede inntekter brukes bruttonasjonalinntekten (BNI).