Norges inntekter 2016

Statens inntekter og utgifter. Sum skatter og avgifter fra Fastlands- Norge. Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og. Nedgang i statens inntekter. Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter.

Norges inntekter 2016

Holdes petroleumsvirksomheten utenom, er.

OLJEGLEDE: Statoil og Statfjord A-feltet leverte fat nummer 5 milliarder i fjor. Oljeselskapene bidrar også med gigantiske skatteinntekter . Norges inntekter 4,9 milliarder lavere enn utgiftene, mens det i 2. Oljeprisene går jo ned, da vil Norge tjene mindre. Det er fortsatt lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten i form av petroleumsskatter og uttak fra statens direkte økonomiske engasjement. Han står oppført med en skattbar inntekt på drøyt 14 millioner kroner.

Norges inntekter 2016

Plan International Norges arbeid finansieres i stor grad av private midler. Inntektene inkluderer TV3s reklamefinansierte søsterkanaler i Norge. Referansepersonen = familiemedlemmet som bor i Norge. Sjekk skattelistene for hele landet på DN – helt anonymt. Se listene for inntekt, formue og skatt fordelt på alle kommuner og fylker i Norge. Kilde: Norsk Petroleum, statens inntekter. Som et mål på Norges samlede inntekter brukes bruttonasjonalinntekten (BNI). Som følge av lave olje- og gasspriser falt selskapets overføringer til.

Hvordan ville det gått med Norge dersom det ikke var så mye som en desiliter med olje under Nordsjøen? Norge var heller ikke et fattig land i tiden rett før vi fant olje. I år har regjeringen senket skatten på inntekt enda mer. Den delen av netto løpende oljeinntektene som oversteg uttaket.

Et år med vekst i cruisetrafikken til Norge. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Flere av Norges rikeste topper ikke skattelistene. I Norge inngår arbeids-, kapital- og virksomhetsinntekter i alminnelig inntekt som. Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg. Overføring fra Norges Bank. Vi har sjekket lønna til toppsjefene i de 100 største selskapene Norge, målt etter omsetning.

Sophie Elise Isachsen (22), står oppført i skattelistene med en inntekt på 0 kroner. Norges største blogger, Anna Rasmussen (21) aka MammatilMichelle, tjente.