Naust tegninger

Enkelt naust med dør har plass til én båt og gir samtidig god plass til. Våre naust bygges i tradisjonell nordnorsk stil med 30° takstoler og en. Artikon en profesjonell aktør som i tillegg til sine andre tjenester, selger komplette tegninger av ferdige hus, naust, hytter, garasjer og spikertelt i nettbutikk. Oppføring av naust er søknadspliktig.

Tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig søker for oppføring av naust med maks bebygd areal eller bruksareal på 70 m2 jf.

Naust tegninger

Planlegger å bygge lite naust med loft (25 – 35 m2). I den forbindelse søker jeg ideer, inspirasjon og tegninger. Hei, jeg skal i gang med et naust for oppbevaring av fiskeredskaper – båt etc. Jeg har tenkt kun en etasje. Er det noen der ute som vet hvor jeg. Istandsetting av et grindbygd naust. Den ble ofte brukt når uthus eller naust skulle bygges, og gjenfinnes også ofte i svaler og.

Tegning : Arne Vassenden.

Naust tegninger

Slike naust er nyttige, små bygningsperler som forskjønner kystsstripen vår. Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m. Kartbilder kan ikke gjengis i. Vi tar også på oss oppdraget med å fjerne gamle bygg, og å bygge på eksisterende i Askøy og Bergen.

Naust med bad, kjøkken og oppholdsrom blir ikke godtatt av. Noen som kan vêr behjelpelig med det ? Naustdører i front leveres plassbygget med kledning etter tegning. I Byggplanleggeren kan du tegne din garasje, rekkegarasje, naust, uthus, boder. Byggtorget-forhandler og få tilsendt tegninger og materiallister. Dette i samsvar med mottatte identiske tegninger av alle naust. En befaring i dobbeltnaustet i juni fjor avslørte store avvik fra godkjente tegninger og godkjent bruksformål.

Det østligste naustet synes å være. Naustene skal bygges etter de tegninger byggherren har fått utlevert og kvittert for. Forandring av fasader, materialvalg og lignende i forhold til tegningene . Eller et naust helt nede ved sjøen, et som harmonerer med terrenget og er stort nok.

Naust tegninger

Vi har mange tegninger på forskjellige garasjer og naust, men vi setter oss. Naust Les mer om dette i plan- og bygningsloven § 20-2 og.

NEDBRENT NAUST – KLAGEBEHANDLING.