Naboloven snø

Mye snø er i tillegg også en belastning for hagegjerder, hekker, busker og trær. Er belastningen av snøen liten, kan det tenkes at nabolovens. Snøen som faller på naboens tomt skal bli liggende der. Og du skal ha din snø på din tomt. Naboloven setter klare grenser for hvor snøen kan.

Du har sikkert opplevd at brøytebilen måker snøen fra veien og rett inn i. Alle huseiere og kommunen med sine innleide snø brøytere jobber. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Hvorfor vi må brøyte og frese snø inn på privat eiendom i. Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om rettshøve mellom grannar av 16. Loven gjelder så langt ikke annet. Har ikke loven i ryggen, men brøyter snø i folks innkjørsel likevel. Vi rydder nå behørlig snø der vi kjører, og er det ikke noe problem for oss at naboen (som bor innerst på denne felles adkomstveien) har nytte. All snøen som jeg freser lander på eiendommen min (Ved garasjen). Kan naboer bare tømme snøen sin i hagen til andre sånn uten videre?

I den forbindelse mottar Bydrift årlig flere henvendelser vedrørende lovligheten av å brøyte og frese snø inn på privat eiendom som følge av. Min nabo er såpas sprø hun klager over hvordan jeg fordeler min snø på min tomt ,fordi ved mye kan den berøre gjerdet hennes som hun maler hver. Hvem har plikt til å måke vekk snøen på eiendommen når du eier din. Etter naboloven kan du ikke sette i verk noe som er til urimelig eller. Andreas Lomsdal (Furuset) protesterer kraftig mot at det freses snø inn i hans private hage, når Micheletveien ryddes for snø. I naboloven heter det at «ingen» må ha, gjøre eller sette i verk noe som. En kommune har ansvar for å brøyte etter rydde og kjøre bort snø og.

Kommunen har ansvar for å halde vegane opne, og dei fleste vil ha ei gate fri for snø. Sånn snørydding er difor ikkje i strid med naboloven . I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. Brøyting av snø frå offentleg veg til naboeigedom:. Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller. Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne. Hageeiere må tåle at det brøytes og freses snø og grus inn i hagen.

Det er alltid sånn når snøen forsvinner og man blir mer opptatte av hage og. Gjennom vinteren har store mengder snø, is og grus blitt brøytet over. Men de har retten på sin side når snøen freses inn i hagen din. Det er naboloven som regulerer hvordan du skal forholde deg til naboens. Kanskje rydder du snø fra egen tomt ut på offentlig vei, eller dumper.

Snø i private avkjørsler som følge av brøyting av offentlig veg er tema.