Muggsopp helsefare

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma. Område for smittevern, miljø og helse. Fukt, fuktskader eller muggsopp innendørs kan gi økt risiko for pustebesvær, hoste. Mugglukt er et sikkert tegn på muggvekst inne og en klar helserisiko. Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet.

Muggsopp helsefare

Med muggsopp eller sopp i denne sammenhengen tenker en. Helserisiko fra inhalasjon av mykotoksiner i soppinfiserte miljøer er ikke kjent. Muggdannelse i hjemmet kan være en mulig skadelig helserisiko.

Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Vanlige bygningsmaterialer. På 70- og 80- tallet ble det registrert økende problemer med helse og. Fukt, mugg, råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig.

Muggsopp helsefare

Tidsavhengig samvariasjon.

Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis. Helsefarlige mykotoksiner fra muggsopp brytes ikke alltid ned ved koking på. BAKSIDEN AV BILDET: Kondens og muggsopp i maling, lim og sparkel. MUGGSOPP I VED: Visste du at det er svært vanlig å få med seg muggsopp inn i boligen sammen med veden?

På bildet ser du penicillinmugg. Muggsopp trives i tette hus med fuktighet som ikke slipper ut. Norges Astma – og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget. Utendørs er svartmuggsoppen ufarlig, men har du den inne kan den være helseskadelig. Belegg av muggsopp som er svart eller gråsvart er ganske vanlig. Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Mange kaller alt dette for. I så fall vil ikke muggsoppveksten ha påvirket barnets helse.

Man mener at muggsopp er værstingen for å fremkalle helseplager. Likevel er det kanskje helsefaren som er verst med muggsoppen.

Muggsopp helsefare

For å avgjøre helsefaren må muggsopptypen og dens konsentrasjon av sporer i luften bestemmes. Ikke alle muggsopper har et like stort helseskadelig potensial. Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig inneklima.

Det er i dag godt dokument at helseplager relatert til innemiljø er. Bestemte luftmengder og temperaturer kan også bidra til at vekstforholdene for muggsopp blir gode. HELSEFARE Dette kan føre til helseproblemer i større eller.