Montering av tre dører

I tillegg til konstruksjonsdetaljene som er vist i denne anvisningen, kan forutsetninger for montering av brannklassifiserte dører være angitt av dørprodusenten. Kontroller først leveransen og merkingen på dørbla- det og karmen slik at riktig dør og tilhørende karm monteres i riktig åpning. Her er noen tips og råd å følge hvis du har tenkt å sette inn dør selv. Kilde: Trefokus – Last ned brukerveiledning " montere dør " – Trefokus (pdf) Bilder: Swedoor. Gilje er Norges største produsent av ytterdører. FrameFast kan monteres i tre – eller stålstender.

Montering av tre dører

Vi leverer dører over hele landet og til eksport. Det er viktig at lagring, montering og etterbehandling gjøres på en riktig måte slik at sluttresultatet blir godt.

Merk at når du bestiller hos oss kan du selv bestemme om tredøren skal ha en. Derfor har døren som standard heller ikke en lås montert, siden det ikke er. Din dør skal matche huset, være flott å se på og profesjonelt designet – både når det gjelder sikkerhet og energiegenskaper. Rammetre i kraftig dimensjonert, massivt tre.

Karmene leveres forborret i sidekarmer, samt montert adjufix. KLARGJØRING FOR MONTERING. På tre dører følger det med dør stopper for skyvefelt som monteres på side. Dørene dine skal vedlikeholdes og noen ganger også skiftes ut. For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. Røros Vinduer og Dører er vakuumimpregnert. Montering av brann- og lyddører. Riktig montering av døren er helt avgjørende for at døren skal fungere, og samtidig tilfreds stille brann- og lydkravene.

Dørene kan lakkes eller males, og det må gjøres umiddelbart etter montering, eller. Beste resultat får du hvis du maler tre strøk på utsiden og fire strøk på. Roger Falldalen hos gamletrehus. Han sier at dører har relativt stor. Overflate og utseende blir som for de lette dørene. Denne dørtypen blir da mer holdbar. Da tre er et levende materiale kan det heller ikke utelukkes at bevegelser eller endringer i treet.

Er dørene montert i et belastende miljø eller i værharde strøk. AT Tre produserer og leverer mange ulike varianter av klassifiserte dører. Swedoors dører leveres med følgende lydklasser: Rw 27dB, Rw 33dB, Rw38dB og Rw 43dB. Lønner det seg å skaffe disse materialene.