Minstelønn restaurant 2018

Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. I år er det LO og NHO sentralt som forhandler, og ikke hvert enkelt forbund eller landsforening. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor. Jeg er glad for at vi sammen med. Påbudt minstelønn ved hoteller, restauranter, catering og kantiner fra 1. Ved innkvartering i bedrift er det allmenn gjort at det kan gjøres.

Minstelønn restaurant 2018

Det innebærer at blant annet restauranter, kafeer. Minstelønnssatsene vil bli som følger: For unge arbeidstakere.

For arbeidstakere over 18 år:. Ansatte innen overnatting, servering og catering skal fra 1. Alle hotell- og restaurantansatte får garantert minstelønn. Allmenngjøringa trer i kraft fra 1. Generell minstelønn innføres for alle ansatte innen overnatting, servering og catering fra 1. Det har tariffnemnda bestemt i et møte.

Minstelønn restaurant 2018

Det er nok ikke uvanlig på kafeer, barer og restauranter, sier Ole. I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ikke en slik minstelønn, fordi vi tror mange.

Rundt 25 prosent av de ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har krav på lønnsøkning etter innføring av minstelønn 1. Restaurantansatte kan vente seg bedre hjelp fra LO, lover Vidar Schei. Det finnes ingen lovbestemt minstelønn i denne bransjen, så her vil nivået på. Regler for arbeidstid og lønn i påsken. Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for. Hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Finn svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge.

Av Henrik Ulrichsen og Asbjørn Olav Lien. Hovedtariffavtalen er revidert for avtaleperioden 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Når det er tale om eventuell lønn for bevegelige helgedager, tenker vi på “røde” dager som faller på dager som normalt. En lovpålagt minstelønn i EU vil i tilfelle ligge lavere enn de aller fleste. For eksempel på mange kafeer og restauranter vil mange ansatte jobbe uten.

Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. Er det rimelig at småbarnsforeldre skal kunne ha en så lav lønn at de hadde.

Minstelønn restaurant 2018

Hei, jeg er en jente på 17 år som jobber på restaurant. Jeg har nesten jobbet der et halvt år, og har blitt lovet høyere lønnsøkning. Forskriftens minstelønnssatser gjelder uavhengig av.

Restaurantvirksomhet står for en drøy tredjedel av omsetningen i næringen.