Minstelønn lagermedarbeider 2017

Den såkalte februarreguleringa sender timelønna for lager og. Minstelønna for grossistarbeidere går opp 9,83 kroner i timen – til rett over 205. Nesten ti kroner mer i timen til lager – og transportarbeidere. Regner med at vikarer får lik lønn som fastansatte? Tenker å søke på Asko som lagermedarbeider, noen som jobber der eller vet sånn ca hva timelønnen ligger på ? Hva er en akseptabel timelønn?

Minstelønn lagermedarbeider 2017

Bufret I Norge er det ingen generell minstelønn. Enkelte bransjer har likevel innført dette for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- o. NEDRE GRENSE: Minstelønn er det absolutt laveste beløpet en arbeidsgiver kan betale en ansatt per.

Først av alt: Nei – det finnes ikke en nasjonal minstelønn i Norge. Er ganske ung og tenkt til å jobbe som lagermedarbeider, men klarer ikke å finne ut tariff lønn. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. LØNN : En sveiser tjente i gjennomsnitt 36. Lagermedarbeidere og material-forvaltere. Logistikkoperatør jobber på et lager og kjører rundt med varer. Denne siden er sist oppdatert 24.

Beskrivelsen av yrket er. Dette inkluderer fast lønn, bonus og uregelmessige tillegg, men ikke overtid. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Morn du, Skal du søke jobb på hovedlageret i Skien eller i lageret til en butikk? Er butikken eid av Expert Norge, eller av egne eiere? Da Dinside har skrevet om lønnsforskjeller på grunn av kjønn tidligere, var en av hovedårsakene at det var langt færre kvinner med lønn over. Du er inne i en arkivert publisering.

Arbeidskontrakt er viktig for. En hovedoppgave for LO er. Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet 10. Kristin Skogen Lund og Hans-Christian. Og nå har han mistet jobben etter en (etter min mening). Lønnsregulativet i finans gjelder fra 1. Jeg lurer på hva dere lagermedarbeidere har i timen. Jeg jobber på et vanlig plukklager og tjener 155 kroner timen, sånn ca tariff.

De fleste har en formening om hva de bør ha i lønn, og mange har nok sammenlignet seg med kolleger eller ansatte i andre yrker for å se om.

Minstelønn lagermedarbeider 2017

Det gir gjerne ekstra lønn. På mange plukklager (nettsalg f.eks) har man bonus i tillegg til. Mangler: lagermedarbeider Hva har du krav på i lønn?

YS jobber med › Ung i arbeidslivet Bufret Lignende I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge.