Minstekrav tek10

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å. Det nyeste regelverket er TEK17. TEK10 er tidligere regelverk. Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17) stiller strenge krav til.

Minstekrav tek10

Dersom du leser direktoratet for byggkvalitet sin. Varmeisolering og tetting 523. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Vi viser til brev datert 31.

Nye krav til energieffektivitet for vindu. Viktig forskjell mellom omsetning og bruk. Både krav ved omsetning og bruk må være oppfylt. I TEK17 fjernes krav om innvendig bod helt for alle boliger.

Minstekrav tek10

Ved nybygging og ved om- og påbygging må det alltid tas hensyn til TEK 10 Her stilles. I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus:. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET. Ingen definisjon av ”boenhet” i TEK 10 (eller tidligere forskrift). TEK 10 : Ingen krav til møblering eller innredning, men.

For studentboliger er det foreslått krav om snusirkel med diameter på. Forslag til endring alternativ. Minstekrav på komponentnivå. Les mer om hva som står i. Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er derfor snarere hovedregelen ved tiltak. Nye energikrav blir innført fra 01. Er det slik at det finnes et kubikk- krav, eller er det helt gått bort fra dette?

BRANNVARSLING for BOLIGER i henhold til TEK 10. Krav til utstyr og deteksjon. Kravet gjelder kun i bygninger med krav om heis. Setter overordnede krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov og energibehov til belysning.

Minstekrav tek10

Regler med krav til byggverk og byggeprosess er omfattende og komplekse. Ny Plan- og bygningslov, TEK 10 (forskrift om teknisk krav til byggverk). Ved søknad om grunnlån til rehabilitering, ombygging eller oppføring av ny bolig gjelder.

Unntatt fra minstekrav til tilgjengelighet. For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming. Generelle krav til ventilasjon. Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning. Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på. TEK-07 : obligatorisk fra 1. TEK-12 : neste ordinære revisjon.

TEK-20 : krav om passivhusstandard?