Midtlinjeprinsippet fordel for norge

Storbritannia og Norge at en betydelig. Denne dommen bygde ikke entydig på midtlinjeprinsippet. Midtlinjeprinsippet trer i kraft dersom det er en avstand på mindre enn 400. Hvorfor gjelder midtlinjeprinsippet i Nordsjøen, når det ikke gjelder i. Sjølvsagt hadde det vore ein fordel for Norge om det var midtlinja som hadde blitt følgt.

Midtlinjeprinsippet fordel for norge

Norge har selvfølgelig historisk sett mye å takke Danmark for: De stjal gullet fra landet i løpet av «den lange natten» hvor de styrte oss med. Avtaler om deling av kontinentalsokkelen etter midtlinjeprinsippet ble inngått i mars. En svært dårlig avtale for Norge i forhold til midtlinjeprinsippet, som vi har.

Rafaelsen mener imidlertid at en grense på og under. Oljen har utvilsomt vært en enorm fordel i videreutviklingen av en omfordelende norsk velferdsstat og. Danmark, gjennom en avtale basert på midtlinjeprinsippet. Av hensyn til slike forhandlinger var det fornuftig at Norge ikke erklærte.

Midtlinjeprinsippet fordel for norge

Danmark undertegnet, også denne ut fra midtlinjeprinsippet.

Norge anfører at midtlinjeprinsippet må være avgjørende, noe som er direkte. I dag er Norge verdens femte største eksportør av energi. I mellomtiden hadde det utviklet seg en felles forståelse av internasjonal lov, til fordel for midtlinjeprinsippet. Det norsk -russiske forholdet hadde. Norges krav ( midtlinjeprinsippet ). Som statsministere for henholdsvis Norge og.

Norsk olje- og gasshistorie er en fortelling om kloke politiske beslutninger. Mange faggrupper i Nordsjøen mente de hadde fordeler av å stå utenfor LO. Målet en avtale til fordel for begge parter, som Norge ikke skulle tape på. Norge har forfektet det såkalte midtlinjeprinsippet, som vil si at. Agder-kysten foregikk det en nær sagt total ressursmobilisering til fordel for seilskipsfarten. Norge er et lite land, men en stor kystnasjon.

Det finnes rom for ytterligere samarbeid mellom Norge og Canada. En valgte altså ikke et midtlinjeprinsipp mellom.

Midtlinjeprinsippet fordel for norge

Ved bruk av materiale fra. Trass i nye område og spennande funn er store delar av norsk sokkel i ferd med å modnast. Det er i år 50 år siden den første lisensrunden på norsk sokkel. Det ble også vedtatt at midtlinjeprinsippet skulle gjelde som rettesnor vedrørende. Kvale påpekte også at ville være en fordel å ha et minimum av geologisk.

Norge har gjort lite de siste årene i forhold til andre europeiske land hvor.