Merking fiberstropper

Merking : Stroppene er påført blå etiketter med leverandørens navn, maks last ( WLL) lengde, produksjonsdato og CE- merking. I tillegg er det en etikett med. GENERELT OM SIKKER BRUK AV LØFTEREDSKAP. Før bruk gjennomføres følgende brukskontroll for å avdekke mangler eller feil: – Merking med WLL. Fiberstroppene skal være merket, og det er ulike regler for merkingen. Ved siden av ser du eksempler på merking av fiberstropper.

FIBERSTROPPER OG LASTESIKRING – BÅNDSTROPPER. Dersom det benyttes mer enn 1 stropp skal merkingen være på en lett-identifiserbar varig. Klikk på bildet under for å se en større utgave av vår løftetabell for polyester fiberstropper. Link til tabell for fiberstropper. Norsk Bruksanvisning for ulike fiberstropper.

Sakkyndig Virksomhet med 12 mnd. Vedlegg E (Normativt) Dokumentasjon og merking. Kjetting- og wiresling er velegnet til avhenging av last, fiberstropp skal ikke brukes.

Merking fiberstropper

I motsetning til løfteutstyr har ikke surringsutstyr hatt sikkerhetsfaktor. Dette tilsier at utstyrets. Aldri bruk en stropp til å løfte mer enn det som er angitt på merking. Feil bruk av fiberstropper.

Når skal fiberstropper tas ut av bruk? Vedlikehold og lagring av fiberstropper. WLL og fargekoder for fiberstropper er angitt i. Den tar også systematisk for seg merking, riktig og feil bruk og kasseringskriterier. Stropper Generell informasjon om stropper, og også litt om typer, kvaliteter og merking.

Denne hadde tydelig slitasje. Maskiner som er utstyrt med CE- merking og som er ledsaget av. Fibertau og fiberstropper skal ikke ha knuter, skjøter eller sammenføyninger. Sikkerhetsfaktoren for fibertau eller fiberstropper skal normalt være – 7 – sju. Hver lengde av en løftekjetting, løftetau eller. Fremmedlegemer i stropp Generelt tilsmusset – Merking med WLL Skader i øyet. Farlig gods- merking og lokale prosedyrer. Ved innkorting og skjøting av fiber stropper, løftekapasiteten reduseres som ved snaring.

Vårt nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning.

Merking fiberstropper

Spesielle retningslinjer for offshore bruk. Kjetting, fiberstropper, ståltau, sjakler, øyebolter etc. Traverskranfører G4: Målgruppe:.

Produktene skal ha korrekt merking, sertifikater og bruksanvisninger. Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og.