Melde inn til mattilsynet

Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong. Listen under er ment som hjelp til hva som skal meldes i hvilket. Da ble det innført en allmenn plikt om å melde fra når dyr lider. Dersom en slik melding er sendt inn anonymt, har vi heller ikke mulighet til å. Er du bymret, ring inn en bekymringsmelding til mattilsynet, så avgjør. Men det blir litt som de som vil melde til barnevernet fordi ungene ikke.

Melde inn til mattilsynet

Har varslet mattilsynet anonymt. Logg inn for å følge dette. Dyrebeskyttelsen har ikke lov å gripe inn sålenge det er privat hjem.

Skjemaet benyttes ved etablering av nytt godkjenningspliktig eller registreringspliktig dyrehold, eller ved endringer i dyreholdet som ny eller. De vurderer hver enkelt bekymringsmelding som kommer inn :. Mattilsynet i fjor inn totalt 9. Alle utstillarar som sel eller lagar mat på Dyrsku´n må melde inn utsalet til mattilsynet. Nettknappen har helt klart vært en bidragsyter til at flere melder fra. Elevar i Naustdal samlar inn plast.

Melde inn til mattilsynet

Hestehold med 10 hester eller mindre vil også bli meldepliktig etter nytt. Mitt inntrykk er at mange er flinke til å melde ifra, sier Hjorth om saken der et samboerpar. I fjor ble det innført en lov hvor folk plikter å melde fra om dyremishandling.

Leger, tannleger, farmasøyter og helsesøstre er pålagt å melde fra ved mistanke om. Slutt å oppføre dere som fjompenisser, sier Cirkus Merano. Når du har et dødt dyr som faller inn i kategorien av dyr som skal prøvetas (se liste ovenfor) skal du melde ifra til. Han tror at flere ikke har meldt inn sine opplevelser fordi de føler seg. Alle har plikt til å melde fra dersom de har mistanke om at dyr lider. Ikke la dyrekadaver bli liggende ute, meld inn via. Kalven er ikke meldt inn i husdyrregisteret med hendelsen "nyfødt. Det er over hundre meldinger.

Det har blitt mer kjent at folk kan melde inn. Vi har en varslingsknapp på nettsidene våre hvor folk kan gi beskjed dersom de mener det er dyr. Frist for å melde inn drikkevannskilde. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

En gjenganger i meldingsbunken er. Tilsynet forvalter også en rekke melde – og godkjenningsordninger for virksomheter.