Medlem utdanningsforbundet

Kriterier for å bli medlem, kontingentsatser og. For medlemmer med fagforeningsrettigheter er maksimalt kontingentbeløp kr 722,- per. Vi har mange gode tilbud til våre medlemmer, deriblant veldig gode forsikringsordninger, boliglån, leiebil og billetter til Riksteatret. Utdanningsforbundet har forskjellige kontingentsatser, alt etter hvilken. Trenger du derimot hjelp fra sentralt hold er det.

Medlem utdanningsforbundet

Lurer på en ting, hva er det vi egentlig får igjen for å være medlem av utdanningsforbundet ? Jeg er ikke medlem, men vurderer å bli det.

Denne siden er skrevet for deg. Kommer det noen forsikringer "gratis" med medlemsskapet, eller må alle bestilles manuelt? NKF ønsker å gi medlemmer hjelp og støtte i den enkeltes arbeidssituasjon. Hvorfor være medlem i Folkehøgskoleforbundet? Gjennom kvalitative intervjuer med medlemmer og. Se hvilke bensinkort og bensinstasjoner din forening har avtale med.

Medlem utdanningsforbundet

Normal rabatt er 12 prosent.

Kutt forsikringsutgiftene med medlemskap i riktig fagforening. Boliglån som gir Unio- medlemmer svært lav lånerente uavhengig av lånebeløp. Sjekk hvor mye du kan låne – raskt og enkelt. Espira er medlem av PBL og særavtalen bygger på tariffavtalen som er. Og i forhold til ditt deg som medlem av Utdanningforbundet så har vi. Forbundet organiserer pedagogisk personale og ledere på alle nivå. Medlem i: Arbeidsmiljøutvalget.

Forskerforbundet og de andre forbundene i Unio kommune har meddelt. Svein Sjøberg er professor ved UIO. Skolelederforbundet rekrutterer kun medlemmer med ett ståsted. Norges nest største fagforening.

På en drøy måned fra juli til. Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer. Gruppa som nå har over 30.

Under lærerstreiken i fjor fikk hun kraftig kritikk fra sine egne medlemmer.

Medlem utdanningsforbundet

Fagforeningen for ansatte og ledere innenfor hele utdanningsområdet. Vi har medlemmer fra barnehage, grunnskole og videregående. Bibliotekarforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som omfatter 13.

Aksjonen ble iverksatt og per i dag teller SL-klubben 19 medlemmer.