Matematikk stafett

Dette er stafetter (varianter av Bingo) som gir elevene et fysisk avbrekk og hvor de trener hoderegning. De kan selvsagt gjerne brukes utendørs, i gymsalen og. Stafett i multiplikasjon, prosent eller algebra. Elevene deles inn i lag, 4-6 deltakere på laget. I tillegg har hvert lag en tidtaker. Moro med matematikk er en aktivitet hvor dere får jobbe variert med problemløsingsoppgaver, spill og stafetter. Vi starter felles med et mattetriks som bygger på.

Lag to baser i hver ende av banen av f. LØKO- stafett : Pluss og minus for første trinn (to nivå). STAFETT : På Vassenden skule i Jølster har alle klassane fysisk aktiv. Når man skal sette i gang en stafett, og koble matematikk med fysisk. Matematikk : Tallforståelse og regnetrening. Knall kjekk matematikk – stafett som egner seg både på skolen og hjemme. Det er 6 kjegler (eller andre gjenstander) som står på en rekke.

Matematikk stafett

MULTIPLIKASJON – STAFETT – 2 ELLER FLERE LAG. Mål: Automatisering av multiplikasjonstabellen.

Antall elever: 4 elever – full. Repetisjon av fjoråret og de fire. Aktiviteter, metoder og læringsressurser. Problemløsing – oppdatert 29. Relevant lesestoff – oppdatert 15. Terninger med andre tallsymboler og variasjon i antall kjegler gir mulighet til å tilpasse øvelsen etter matematisk kompetanse. Mange elever oppfatter matematikk som kjedelig og lite relevant. Stafetten : I den store hallen er det et bord til hvert lag.

Jeg vil se hvordan du har regna ut oppgaven. Et av jentelagene består. Trillebår og gartner Klassen deles i lag. Lagene "triller" en viss strekning, hvor man bytter halvveis, slik at begge. Monica og Øystein har vore på kurs, og kom att med nye idear og utstyr. I går vart talflisene frå 0-100 nytta til matematikk – stafett.

Sist uke handlet uteskolen om tall og geometriske former. Blant annet hadde vi stafett med partall mot oddetall, og de jobbet med posisjonssystemet. Kunst og handverk Selfie-oppgåve og symaskinsertifikat. Mål: Betre kondisjon, rørsle og styrke. Oppvarming, styrke, stafett . Glass merket med ulike former. Gå på jakt i nærmiljøet etter.

Og også som stafett, med tidtaking og mer.