Maritim høgskole

Tar du en maritim utdanning, vil du derfor kunne ha gode jobbutsikter både nasjonalt og internasjonalt. Maritime fag tilbys på både universitets-, høgskole – og. Arendal, – Bergen, – Haugesund, – Oslo, – Tromsø, – Trondheim – Tønsberg. Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger.

Tren i våre avanserte simulatorer og få en lederutdanning som gir deg spennende jobbmuligheter i hele den maritime næringen. Høgskolen I Buskerud Og Vestfold. Tønsberg hadde i løpet av de foregående tiårene utviklet. Tromsø maritime skole er en offentlig videregående skole i Tromsø kommune i Troms.

Skolen ligger på Tromsøya, i administrasjonssenteret og byen Tromsø. Kravene for maritim utdanning tilfredstilles i dag verken på høgskolen eller på fagskolen i Vestfold. Aktuelle dokument om maritim utdanning. Integrert praksis i maritim utdanning. Bacheloroppgave utført ved.

Maritim høgskole

Utdanning, forskning og innovasjon skjer i tett samspill med næringslivet. Fremtidsrettede bransjer med spennende jobber og god lønn.

Mange utdanninger har et nært samarbeid. Velger du en maritim utdanning og et yrke til sjøs, vil du få sjansen til å jobbe innenfor. Hvis innovative miljøer som dette ( maritim klynge på Møre) skal. Fysikk forkurs: for ingeniørhøgskole og maritim høgskole har ingen aktive annonser. Vi har følgende formater. Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser. Forfatter: Storelvmo, Edel. Medvirker: Storelvmo, Viggo.

Møre og Romsdal fylkesting vil på det sterkeste beklage av Stortinget ikkje fann å ville legge ein maritim høgskole til vårt fylke. Fire av studentene på HVL sin nye maritime masterutdanning har bakgrunn fra. Oppdaget i dag at etter lærlingtida mi på sjøen så kan jeg velge om jeg vil gå teknisk fagskole eller maritim høgskole. MARITIM UTDANNING 2-årig sertifikatrettet maritim utdanning.

AGDER MARITIME HØGSKOLE 2-årig nautisk linje (346) ` 1 års normert. Den ene er: Fagbrev som motormann pluss to år ved maritim teknisk fagskole på. Her kan du lære om alle karrieremulighetene i Norges mest spennende næring!

Maritim høgskole

Ledelse av krevende maritime operasjoner.

Dokumentet Vedtak om at Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole, kan tildele graden maritim kandidat. I) er kun tilgjengelig i. Navigasjon for maritime studier.