Maritim fagskole ålesund

Vi er lokalisert ved Nørvasundet i Ålesund og er nærmeste nabo til Høgskolen i Ålesund og Kunnskapsparken. Skolen flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler. Er maritim utdanning noe for deg? En forutsetning for at Ålesund maritime utdanningssenter skal kunne. Harald Eidheim er rektor ved Ålesund maritime og tekniske fagskole og. Når du skal velge utdanning til en karriere innen den maritime næringen, har du. I de kostnadskrevende maritime utdanninger og den to-årige tekniske utdanningen. Det er fire maritime høgskoler i Norge, lokalisert i Ålesund, Vestfold.

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Nasjonalt utvalg for maritime fagskoleutdanninger. Bodin vigs og maritime fagskole. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag forlanger at statlige myndigheter bevilger mer midler til fagskolene innen maritime fag. En nedbygging av maritim utdanning i. De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Tønsberg, Ålesund og.

Maritim fagskole ålesund

Det maritime miljøet på Nordvestlandet skaper et unikt samarbeidet mellom. Videregående skoler, fagskoler og høyskoler som tilbyr maritim. Ved fagskolen i Ålesund var det veldig god søkning i år sammenlignet med året før.

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Maritim Kompetanse Norge AS. Fylkets plan er å samle all maritim fagskoleutdanning i Ålesund. TEKST OG FOTO: PETTER OPPERUD. I tillegg til kravene nevnt i § 3-1a 1-3 ovenfor, må søkere til maritim utdanning.

Det er i fremtiden meningen at teknisk fagskole, linje for maritime fag også skal. Fagskolen Rogaland, Karmsund videregående skole. Her kan du lære om alle karrieremulighetene i Norges mest spennende næring! Høgskolen Stord Haugesund – Høgskolen i Ålesund – Universitetet i Tromsø – Høgskolen i. NTNU i Ålesund etablerer nytt etter- og videreutdanningstilbud for. Regionalt ( Ålesund, Kristiansund og Molde).

Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i. Det er en fast 100 % stilling som er plassert på maritim avdeling. En skoletilbyder kan ha en eller flere fagskoler under seg, og en fagskole kan ha. Elektro og svakstrøm er nervetrådene i den teknologiske utviklingen.