Lufting i møne

Figuren viser de viktigste betegnelsene på et vanlig tak. På opplektede tak kan du lufte ut gjennom møne med mønebånd, beregnet for lufting. Men det krever at du har åpning ned til det kalde loftet. Her forutsettes det at taket er sikret lufting via ventilering av loftsrommet. Det er ingen behov for utlufting opp gjennom mønet.

Lufting i møne

Utilstrekkelig lufting kan føre til skader. Byggforskserien beskriver doku- menterte løsninger for oppbygging av luftede skrå tretak med lufteåp- ninger i raft og møne. Her presen- teres løsninger for.

Like viktig som å tette taket, er å lufte det. Her finner du våre produkter som hjelper deg å få et sunt tak. Møne – og valmtettingsrull 300 mm. Lufting av takkonstruksjonen. Taket skal være luftet ved raft og gavl eller i møne, slik at taket er kaldt.

Lufting i møne

Da unngås snøsmelting og isdannelse på takflaten. Isola Møneprofil Lufter Materiale: Polystyrene For utlufting langs møne.

Finnes i fargene: Skifergrå, sort. Snekkeren mener at dette har fungert i "alle år" og det blir lufting fra gavl. Ta av de øverste rupanel-bordene i mønet, å prøve å sage spalter i. Hei, jeg skal straks i gang med å legge sutaket på prosjektet mitt (enebolig), og lurer på om noen kan svare meg på om min tenkte. Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak. I bladet er luft- og damptetting, varmeisolering og lufting behandlet.

Utlufting med luftelyre langs mønet. Løsningen er aktuell ved tekning. Det bør også være åpning under mønebordet slik at tak får en gjennomgående lufting i mønet, noe som gir mer effektiv lufting av takflatene. Isola Avstandsklips D monteres på midten av lufte -. Ved å montere Isola Luftespalte fra raft til møne gir dette. Ved isolerte skråtak eller valmtak er det viktig med åpninger ved møne, slik at du slipper varm og fuktig. Bruk av 36 – 48 mm sløyfer og lekter for å sikre god lufting.

I tillegg må møneskrubrakett benyttes for å sikre krysslufting over mønet.

Lufting i møne

For større tak over 7 meter. Da blir varmluften stående og stange på toppen, og vi må lage en løsning med bedre lufting langs mønet. Er det kaldt loft som ikke fungerer.

Varmluften blir da stående og stange på toppen, og man må lage en løsning med bedre lufting langs mønet.