Lufting av tak

Uten lufting i takkonstruksjonen oppstår kondens, fukt og på sikt sopp, mugg og råteskader. I visse konstruksjoner blir isolasjonen fuktig og. Hvor stor lufting må jeg beregne på taket ved bruk av diffusjonsåpent. Bufret SINTEF Byggforsk kommer med flere krav som skal sikre god nok lufting på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak (kilde). Her er det du må tenke på:. Dette bladet beskriver prinsipper for oppbygning og detaljløsninger for isolerte skrå tretak med utvendig nedløp og lufting mellom vindsperre og undertak, se fig.

Lufting av tak

For at taket skal kunne beskytte huset over tid, må det være tett og ha god lufting. Hvordan unngå kondenskader i tak ? Kompakte tak – Oppbygging p pp ygg g. Annekset er av mur – og har et tak med taksten. Lufting mellom undertak og vindsperre. Jeg kommer trolig å bruke 30cm Rockwool i taket. Jeg ser det står overalt at det bør være 5cm lufting mellom isolasjon og tak. Dette er lufting under undertak og lufting ved bruk av kombinert undertak og.

Lufting av tak

Det er to hovedmåter å bygge opp skrå isolerte tak med hensyn på lufting. Slik etterisolerer du tak innvendig og utvendig på loft.

For å sikre lufting under taktro er det vanlig å fore ned med 48 mm lekter inntil og oppunder taktro på. De blå pilene illustrerer luftgjennomstrømmingen fra tak -enden og opp til kryploftet. Jeg legger opp til en 5cm luftespalte under takbordene før. Ved å lekte ut på taket sørger du for lufting, og dette gjør at du kan isolere helt opptil taktro på undersiden. Når du bruker kombinert undertak og.

Sperretak med lufting og isolering: Utvendig etterisolering. Denne metoden er aktuell hvis du skal skifte taktekkingen. Du bør beskytte taket mot. Da må ofte taket isoleres og det må lages lufting. Ikke bare for å unngå isdannelser, men også for at fukt skal kunne tørke ut i takkonstruksjonen. Må jeg da ha lufting bak isolasjonen og det gamle taket eller er dette unødvendig siden jeg har nytt tak utenpå.

Effektiv vinddrevet lufting av tak. Byggforskserien beskriver doku- menterte løsninger for oppbygging. FOTO: Mycoteam Dette taket er fra en enebolig sentralt i Oslo. Taket blir ikke bare utsatt for påkjenninger fra utemiljøet.