Luftfuktighet vinter

Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Det som er riktig er at den absolutte fuktigheten er lav om vinteren. Diagrammene viser anbefalt luftfukt vinter og sommer. Relativ luftfuktighet bør derfor ikke være lavere enn 20%. Når man snakker om luftfuktighet, mener man vanligvis relativ fuktighet. På Svalbard, på Finnmarksvidda og lignende steder kan det om vinteren snø fra. Når man ser bort fra allergirisikoen og problemer med kondens på kalde overflater om vinteren, kan relativ luftfuktighet på 30–60 % føles.

Om vinteren blir luftfuktigheten innendørs lav på grunn av oppvarmingen. Luftfuktighet er luftens innhold av vanndamp. Det finnes lite teori på dette med fuktighet, fortsetter meteorologen. Likevel er det nok slik at temperaturen vil oppleves forskjellig i fuktig og tørr. Dugg på rutene er bare et forvarsel på at det er altfor mye fuktighet i. Vi ruster opp husene våre mer og mer for vinteren, uten å tenke på at vi.

Luftfuktighet vinter

Det är viktigt att ha rätt luftfuktighet inomhus och rätt inomhustemperatur. Intab har dataloggers för mätning av inomhusklimat. Med en luftfukter som gir deg riktig luftfuktighet får du, dine møbler og dine. Ideell luftfuktighet varierer med sesong: Om vinteren skal relativ. Målingene hans viser relativ luftfuktighet i inneluften i nyere boliger på. Tek 10, er altfor tørr om vinteren. Det føltes ikke ubehagelig for meg, men for de som bruker linser ble det bli brysomt. Tipper feilprosenten er temmelig høy.

Møbler: Tremøbler og eldre stoff holder seg bedre ved en luftfuktighet på minimum 40%. Det samme gjelder parkett som ofte knirker på vinteren. I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Tørr luft" er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv. På varme, lumre dager kan. Tørr luft, tørr hud og småelektrisk hår hører vinteren til, tenker du kanskje.

Tradisjonelt har høy luftfuktighet vært et større problem enn for tørr. Dette vil så kunne gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsoppskader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre. Det er nemlig stor forskjell på luftfuktigheten inne om sommeren og vinteren. I de varme månedene ligger den relative fuktigheten inne på rundt.

Relativ fuktighet er forholdet mellom vanndampmengden i luft og den. Dette forklarer den lave fuktigheten i oppvarmede rom om vinteren, som man igjen. Både kystbyer som Stavanger og Bodø måler lavere luftfuktighet enn Gardermoen og mange andre innlandssteder om vinteren. Ved 10 minus på Rena eller.