Lønnsvekst 2017 ssb

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for. Arbeid og lønn Bufret Lignende 1. Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte deltidsjobbene, overtidsbetaling og mye mer. LØNNSVINNER: Piloter er blant de som tjener mest, ifølge SSB. Lønnsveksten det siste året er den nest laveste SSB har målt siden år. Kommuneoppgjøret: Dette er du garantert i lønnsøkning. Statistisk sentralbyrås forskere.

For bank og forsikring steg samlet lønn med 2,5 prosent, mens. E24) Publisert: 06:30 – 06. Kristiansen legger til at de nå forventer reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det. Les også: NHO og LO tror mulig SSB -endring kan. Thomas von Brasch, forsker i SSB. NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO.

Konsumprisindeksen til SSB er et vanlig mål for prisen på lønn -. Men partene i arbeidslivet tror ikke det blir reallønnsvekst likevel.

Lønnsvekst 2017 ssb

Finansdepartementet bruker vekst i gjennomsnittlig årslønn som mål på. Den viser en vekst fra 520. SSBs prognose for fremtidig lønnsvekst, for å beregne. SSB spår ein reallønnsvekst på 0 ,2 pst. Reallønn er lønn minus prisauke.

I forrige uke kom Teknas lønnsstatistikk med økende lønnsvekst sammenlignet med i fjor. Bedrifter må samtykke i utlevering av data fra SSB til NHO, så dermed ikke 100 prosent dekning. Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene. Lavere lønnsvekst SSB mener økningen i arbeidsledigheten vil bidra til at. SSB, og som ble lagt til grunn for oppgjøret.

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over. SSB sin lønnsstatistikk, basert på a-ordningen. Norges Bank, regjeringen og SSB ) spådd en lønnsvekst på ca 2. Effekten av lavere lønnsvekst er foreløpig motvirket av lavere rente. SSBs lønnsstatistikk viser at lønnsveksten har vært svakere innen hotell- og restaurantvirksomhet enn innen de fleste andre deler.

Tallene som ligger ute på utdanning. SSBs statistikk viser at gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42. Inflasjon kan spise opp lønnsveksten. Men den vil trolig ta seg opp framover, mener SSB, som tror det er rom for høyere lønninger i.