Lønnsvekst 2015

Omsetning og drift av fast eiendom, 490. I fjor var lønnsveksten lavere enn prisveksten. Se hvor mye du skal opp i lønn de neste fem årene. Det innebærer blant annet fulltelling blant alle virksomheter og arbeidstakere.

For lønnstakere under ett legger. Lønnsøkning i prosent: 1,7. Finansierings- og forsikringsvirksomhet 772. Statistikken viser en gjennomsnittlig lønnsvekst fra 1. Tilsvarende vekst for fjoråret var på 1,9 prosent.

Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lederne i produksjonen av olje og gass har 19 prosent høyere lønn enn i. NSBs konsernsjef Geir Isaksen fikk drøyt fem millioner kroner i samlet lønn i fjor. Svakeste lønnsvekst på 20 år. Sjekk de ferske tallene for de ulike bransjene i Norge.

Lønnsvekst 2015

I fjorårets oppgjør tok partene hensyn til at næringslivet er inne i krevende tider.

I forrige uke kom Teknas lønnsstatistikk med økende lønnsvekst. Veksten har vært størst blant de eldste og de yngste. Men fratrukket prisveksten sitter de igjen med skarve 0,5 prosent i reallønnsvekst. Godt betalte oljejobber blir borte i år, og mange bedrifter må finne på noe nytt. Så selv om statlige ansatte kun får en generell lønnsøkning på 0,19 prosent fra 1. Forskjellene er til dels store, og det er særlig de store byråene som har gitt sine ansatte en. Høyest lønnsvekst var det i kommunal sektor, med 3,3 prosent. Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Her finnes rapporter fra partssammensatte arbeidsgrupper om lønnsnivå og lønnsvekst i de ulike avtaleområdene samt lønnstabeller i. Ellers er arbeidsledighet et. Arbeidsmarkedet for økonomer er godt. I forhold til andre grupper var lønnsnivået i. Skal kommunene få den kompetansen de trenger for å løse sine oppgaver, må høyere utdanning gi bedre lønn, sier Unio kommunes. Trygdeoppgjor I pensjonsreformen som kom. Prognosene er beregnet ved hjelp av den av den makroøkonomiske. Stortingets lønnskommisjon fastsetter med Stortingets samtykke lønn og andre godtgjørelser til.

Lønnsvekst 2015

Alle leger (vektet) ekskl.

Dette systemet har vært under press som følge av svak lønnsvekst i bransjen siden. Den laveste nominelle lønnsveksten på mer enn 70 år, sier.