Lønnstrinn kommune

Nesten en halv million er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. På denne siden finner du informasjon om lønn og avtaler for kommuneansatte, bortsett fra. I utlysningsteksten finnes som regel informasjon om lønnsnivå. Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og. På jobben Høyest lønnsvekst i kommunen.

Lønnstrinn kommune

Våre tillitsvalgte kan hjelpe deg med dette. Når du begynner i en stilling kan du også forhandle på lønna di. Da kan det være lurt å lese dette: Lønn ved tilsetting. Denne oversikten omhandler kommunens lønns- og stillingsbestemmelser og gjelder fra. Kommunene er det tariffområdet der Ergoterapeutene har flest medlemmer. Lønnstabell gjeldende fra 1. Våre medlemmer i kommunene (KS-området) er blant annet tilsatt i fylkeskommuner.

Lønnstrinn kommune

Lønn og pensjonsrettigheter var på linje med kommunens.

Hvilke studier er mest relevante for konsulentjobb i kommunen ? Kunne tenkt meg noe slikt arbeid, men er ikke fryktelig interessert i økonomi. Da NAV-kontoret på Kongsberg ble etablert i juli i fjor, hadde saksbehandlerne fra kommunen lavest lønn. Gjennom lokale forhandlinger i kommunen ble noen. Avdelingen har det faglige ansvar for kommunens lønn – og regnskap. Alle arbeidstakere i Gran kommune mottar lønn og godtgjøringer. Her finner du mer informasjon om blant annet når lønna kommer på konto og. På det stedet jeg jobber nå har jeg vært i. Nasjonal tenestekatalog er eit samla oversyn over ulike offentlege tenester, ordna etter emne. Hvor mye lønnstrinn 20 betyr for timelønn, kveldstillegg og nattetillegg.

Seksjon for lønn og sykelønn. Lønn for sektorledere varierer mellom sektor og kommunestørrelse. Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen. Tror det er en myte at man tjener veldig godt fordi man jobber i oljeindustrien.

Oslo kommune er medlem av KS, men er et eget tariffområde.

Lønnstrinn kommune

Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. Fagleder Ingunn Wahl Hansen tlf. Regnskap: Tommy Drillestad tlf. Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier.

Tenk på alle pengene vi har gått glipp av når vi har jobbet for private kommersielle, kanskje mange hundre tusen kroner, sier Beate Sliper. Avtaler FO har medlemmer på mange. Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. Kan man forhandle om lønn slik man gjør i det private?

Og er det forskjell på om det er ei nyopprettet stilling.