Lønnstabell oslo kommune 2017

Her finner du lønnstabeller for ulike tariffområder. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. Av Tori Sundsbø Lederhilger, 01. Lønn under sykefravær, svangerskap, omsorgspermisjon. Det gis et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 2,15 %, minimum kr 9. Lønn plasseres etter kvalifikasjoner.

Lønnstabell oslo kommune 2017

Oslo kommune på den ene side og de organisasjoner som er nevnt under. Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre. Sist oppdatert: 21:43, 20.

Når du jobber som lærer i Osloskolen er du del av et faglig fellesskap. Akademikerne har et tydelig krav til kommunen: All lønn fordeles lokalt. Som lærer i Osloskolen har du konkurransedyktig lønn. Det betyr at det må legges til 2 prosent på lønnsstigen for å kunne sammenligne med andre kommuner, som. Jeg klarer ikke å finne lønnstabell på nett. Sammenlikningen av lønn i kommunale og private barnehager viser at.

Lønnstabell oslo kommune 2017

Unio Oslo – forbundsvise medlemstall per 1. Arbeidsgiver er nødt til å kunne bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg.

Dato for lønnsansiennitet for ansatte i stat og kommune som er underlagt hovedtariffavtalen. Lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som brukes ved fastsettelse av lønn for en ansatt. Pedagogisk leder – oslo kommune, bydel nordstrand. Oslo Kommune Bydel Nordstrand – Oslo. Vi søker en dyktig og engasjert barnehagelærer til. Prosjektledere på Østlandet med kjennskap til In4mo. Her kan du lese mer om lønn. Regelen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. Fylkesmannen slår fast at en kommune ikke kan fastslå at en privat barnehage har vesentlig lavere.

Ettersom eierens datter ikke har tatt ut lønn, vil ikke Bydel Alna gå med på at hennes arbeidsinnsats. Vann- og avløpsetaten (VAV) fører tilsyn med vannkildene, renser drikkevann og avløpsvann, fornyer og vedlikeholder. NHO Service har sammenliknet lønn med KS for ansatte i sykehjem driftet av. Utbetaling av nevnte lønn skal skje mandag 20. Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx. Innholdet i denne, herunder lønn, kan det såldedes i utgangspunktet.

Hovedsakelig brukt til opplæring av og lønn til instruktører. Den nye havnedirektøren i Oslo, Ingvar Mathisen, får også lønn fra Bodø Havn.