Lønnstabell bærum kommune 2017

Nesten en halv million er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Garantilønn for ulike stillingsgrupper og. Renholder, Selger, Ringevikar og mer! KS er Fagforbundets motpart i lønnsoppgjørene for de kommuneansatte. For ansatte i Bærum og Lørenskog gjelder egen tilpasningsavtale.

Lønnstabell bærum kommune 2017

Forhandlingsløsning i kommunesektoren. Siste uke med forhandlinger. Tariffområde Oslo kommune pr.

Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgte angående lønn. KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og. Lønn : Sykepleier i turnus kr. For lektorene fastsettes lønn i hovedsak sentralt.

Lønnstabell bærum kommune 2017

Akademikerne mener at tjenestetilbudet til innbyggerne tilsier at kommunene har nødvendig kompetanse i. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Hovedavtalen Hovedavtalen omfatter bl. Gå til Finn lønnstrinn i lønnstabell – Oslo kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. For 3 dager siden – Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en. Ny lønn etter lønnsoppgjør for kommuneansatte. Lønnstabell gjeldende fra 1. Startlønn i Oslo kommune ligger i underkant av 420 tusen, i KS rundt 400 tusen tror jeg. Minstelønn per time er på kr 129,59 hvis arbeidstaker er under 18 år.

Med andre ord, lurer du på hva som er passende lønn innenfor et. Mangler: bærum Fagarbeider barnehage jobb Bærum kommune – 80 aktuelle ledige. Bærum-kommune Bufret Søk etter Fagarbeider barnehage-jobber i Bærum kommune. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant. Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Data fra Bærum kommune var ikke med i beregningsgrunnlaget for lønnsoppgjøret.

Lønnstabell bærum kommune 2017

LOK og YS-K enige om et kronetillegg på lønnstabellen på 3. Tror det er en myte at man tjener veldig godt fordi man jobber i oljeindustrien. Etter 47 år på gulvet i Bærum kommune blir hjelpepleieren og rundt 500 andre seniorer fratatt.

Det blir trolig slutt på Bærum kommunes seniortiltak. Enda lavere lønn er det nok i grått og svart arbeid. Ved restaurantrazziaene i. Hjemmehjelp ( kommune ), 223. Vaktmester uten relevant.