Lønn renholder med fagbrev

Renholdere med fagbrev får lønn som fagarbeider. Renhold utføres nå i de fleste kommuner på dagtid. Det har ført til bevisstgjøring av hvor viktig renhold er for. En renholder over 18 år som har jobbet inntil to år som renholder, skal nå. Fagbrevtillegget økes med 2,50 kroner per time, fra 10 kroner til 12,50 per time. Gjennomsnittlig månedslønn for kategorien «renholdsleder» økte fra kr 35.

Lønn renholder med fagbrev

Det er også mulighet for å ta fagbrev i. Av lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev. En renholdsoperatør velger kjemikalier for renhold på ulike overflater og har god kjennskap til. Etter dagens tariffavtale er lønna til en fagarbeider i kommunen. De aller fleste som har tatt fagbrev fram til nå, er renholdere som har hatt. Hun har ferskt fagbrev som renholder, men er minst like fornøyd over bivirkningene av utdanningen hun har tatt – økt selvtillit og styrke. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte.

Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev.

Lønn renholder med fagbrev

Om jeg hadde hatt fagbrev ville lønna vært endel høyere. Jeg vurdere renhold fordi jeg synes det sosiale er vanskelig, det å omgås mange. Uten fagbrev, i det offentlig med mange års ansiennitet. Er ute etter en ekstrajobb etter at jeg ble alene.

Butikk osv er ikke noe for meg. Det hørtes ut som lønn for de med fagbrev. Idril, du har ikke tarifflønn og tarifflønnen er ikke 160kr i timen. Yrkesstolthet, økt kompetanse og høyere lønn. For å få fagbrev som renholdsoperatør, må du gå to år på videregående skole. Deretter er det to år som lærling i bedrift. Mer om utdanningen på utdanning.

Lønnen for disse arbeidere fastsettes etter nærmere avtale mellom arbeidsgiveren eller dennes. Prøverenholdet skal utføres av den aktuelle renholder på området under oppsyn av tillitsvalgt og. Poenget er om man har fagbrev i renhold ,så stiller du ikke noe særlig høyere. Og lønna står ikke alltid til verken innsats, utdanning, erfaring eller noen som. Jeg forstår ikke hvordan man kan gå ned i lønn når man har tatt utdanning.

Det kreves noe praksis fra renhold, gjerne fagbrev. Jobber man som renholder uten fagbrev har man mye lavere lønn .