Lekte tak for takstein

Planlegg arbeidet, ta imot. Med gode forberedelser kan du skifte tak på egenhånd. Teknisk takstein er lettere å legge enn f. Skarpnes_leggeanvisning_Dobbelkrum. NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN (RØD STIPLET LINJE).

Jeg skal snart til å legge takstein (betong) på et nytt tak.

Lekte tak for takstein

Men med slike sløyfer og lekter rekke lektespikeren bare 31mm ned i takstolene. Lekting av tak og beslag for takstein. Lektedimensjon og avstand mellom lektene er avhengig av stør.

Gammel takstein, spesielt enkelkrummet, er ikke 100 % tett. Legg gjerne et område på minst 1 m2, og du vil raskt finne korrekt lekteavstand. Ved takfall under 22 grader må det benyttes tettere lekteavstand, se tabell. Andre del i serien om å legge tak, er en instruksjon om hvordan du kler taket med. Se anvisninger om undertak og lekteavstand.

Lekte tak for takstein

Som regel benyttes ikke mindre lektestørrelse enn minst 30×48 mm når. VIDEO: Decra- tak er et godt alternativ til takstein.

Sløyfene skal sikre god ventilasjon mellom undertak og takstein og mulighet. Nederste lekte monteres slik at loddlinjen går paralellt med pannebord. Bredde på lekt : minimum 48 mm. Undertak, snøfangere, takstiger og beslag er omtalt i andre blader.

TAKSTEINSPLATER SKAL ALLTID HA FUNKSJONELT UNDERTAK. Først merking av hele taket, så fordeling utover taket før leggejobben begynner. Takstein legges på et system av sløyfer og lekter. Jeg vil skifte taktekke fra shingel til takstein eller takplater i stål. Det er ingen skade eller lekkasje på taket. Kan jeg lekte direkte på shingelen? All takstein skal legges på «kaldt» undertak.

Mønebeslag (møne og takstein ). Powertekk er like godt egnet til nybygg som til rehabilitering av gamle tak. Hvis du vil kontrollere hvilke lektetykkelser. Isola Powertekk med steingranulat, har utseende som takstein, – og utrolig styrke og stabilitet.

Lekte tak for takstein

Men dersom du ønsker noe annet enn shingel er alternativet å lekte opp taket og legge enten takstein eller takplater.

Dette er et hjelpemiddel til å kontrollere at taket er forskriftsmessig lagt og. Er anbefalt sløyfe- og lektedimensjon benyttet? Er lekte og møne riktig montert? Ser ut som original takstein, med sin styrke og eleganse.