Lekt dimensjoner

Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i ihht. Lekter og rekker leveres i fallende lengder, det vil si at. Se flere dimensjoner og overflatebehandlinger i nedtrekksmenyen nedenfor. Husk at jo grovere lekter . Velg butikk for lagerstatus.

Rekker benyttes til rekkverk.

Lekt dimensjoner

Lekter brukes til utlekting av kledning og opp lekting av takstein. Sløyfer benyttes som en underlekt for å drenere bort vann og fukt. LEKT KL1 FURU 36X048 CUIMP. Justerte rekker og lekter. Lektene er den bærende forbindelse med tegltaksteinen og må være av beste kvalitet.

Lektene må ikke gi etter ved belastning, og dimensjonen som. Det er enkelt å bearbeide og finnes i et stort utvalg av dimensjoner både som ubehandlet og. Eldre tegltak er ikke så tett, og kan dermed klare seg med mindre dimensjoner på lekter og sløyfer. Vet du størrelsen på de opprinnelige lektene. Trelast kategoriseres etter dimensjon. Høvlet til standard dimensjoner og leveres i ulike lengder. Enda bedre blir det om du lager et kryss av lekter som spikres fast i stolpen omtrent. Dimensjon avhenger av høyden på gjerdet og avstand mellom stolpene.

Lekt Cu-imp furu 30×048 kl. JUSTERTE REKKER OG LEKTER. Alle dimensjoner kommer i seks forskjellige farger. Marnar Bruk Nordisk sort – RS. Ved rehabilitering kan platene monteres direkte utenpå eksisternede himling. Hvilke dimensjoner bør lekter og sløyfer ha? NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN (RØD STIPLET LINJE) GÅR. Ved bruk av møneskrubrakett er mønebordets dimensjon.

Woodify brannimpregnert konstruksjonsvirke i gran, i de fleste dimensjoner. Fortsett med lekter, som danner feste for takpannene. Klem skjøten med spikerlekt i henhold til tidligere dimensjoner. Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak.

Lekt dimensjoner

Som du ser av illustrasjonen så er det lekter i 36×48 mm montert på flasken med 36 mm avstand. Håndløper er tilnærmet 36mm, og mellom. Avpass dimensjonene på leveggen etter forholdene på stedet. Blir avstanden for stor mellom lekter, stolper og spikerslag som kledningen festes til.

I omvendt lektekledning er lekt -. Ved andre senter- avstander, se tabell. Ved montering av Decra Elegance. Noen som vet sånn cirka hva en 30×48 lekt veier (per meter)?