Lavterskeltilbud psykisk helse

Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker slik. Lavterskeltilbud i alle kommuner. Kort vei og rask hjelp forebygger alvorlige psykiske helseplager. Tekst Karin Andersen, Janne Grøttumsbråten. Et ord som kan brukes på så mye. Kort vei til profesjonell og god hjelp, er vel det vi i Mental Helse først og fremst tenker på når.

Opptrappingsplanen for psykisk helse har vektlagt at mennesker som. Kurs i mestring av depresjon (KID) og belasninger (KIB) er lagt opp som under- visning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende. Her gir vi tilbud om raskere helsehjelp til personer som sliter psykisk. Formålet med tilbudet er å. Dette er et gratis lavterskeltilbud for voksne over 18 år med. Fagteam psykisk helse gir lavterskeltilbud for råd, veiledning og kortvarig terapi, samt helhetlig oppfølging av lengre varighet i henhold til.

Lavterskeltilbud psykisk helse

Noen opplever også at de får søvnproblemer i tillegg. Lørenskog kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere med psykiske helseplager. Du kan få tilbud om et begrenset antall timer hos.

FPH har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år) med lette til moderate psykiske helseplager som angst og depresjon. Bedre psykisk helse med lavterskeltilbud. Barn og unge i Bærum har fått bedre psykisk helse etter at. Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Tilbudet vårt er korttidsbasert og det er ikke behov for henvisning ( lavterskeltilbud ). Alle har en psykisk helse.

Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten og har mistet livsgnisten? Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Opplever du at angst og indre uro fører til begrenset. Anexet er et lavterskeltilbud for personer med problemer relatert til rus og psykiatri.

RPH kan treffes på nummeret. Oversikt over tilbud til barn, ungdom og voksne med psykiske. Lier kommune tilbyr samtaleveiledning individuelt og i grupper, kurs, aktiviteter og tjenester i boliger. Psykiske helsetjenester for barn og unge. Avdeling psykisk helse og avhengighet tilbyr flere lavterskeltilbud – i tillegg til lovpålagt helsehjelp, praktisk bistand og opplæring.

Tilbudet omfatter individuelle samtaler, gruppetilbud, veiledning til daglige gjøremål, koordinering av ulike tjenester, individuell plan, råd og. Asker kommune tilbyr flere tjenester og aktiviteter til deg som sliter med din psykiske helse.