Læreplan vg2 byggteknikk

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Eleven skal ha en individuell læreplan for PTF- faget. I samarbeid med næringslivet:. Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse.

Læreplan vg2 byggteknikk

Nye temaer i læreplanen for Vg2 er blant annet: Levekår og livskvalitet, Allmenntilstand.

Har du interesse, lyst og anlegg for de her fagene kan VG2 Byggteknikk være for deg. Utformingen av lokal læreplan skal ivareta både faglige, pedagogiske og. VG1, byggteknikk VG2, læreplan for opplæring i bedrift (VG3), betongfaget inntil. Lokale læreplan yrkesfaglig fordypning Vg2 byggteknikk. Fra lokal læreplan skal det utarbeides elevens læreplan. Byggteknikk er et håndverksfag med lange tradisjoner, og fremstår i dag som et bredt fag som gir mulighet til å gå inn i andre yrker eller til å. De brukte arbeidstekster for tømrere og arbeids- oppgaver som utgangspunkt for å jobbe med bygg- faglige mål. På vg2 tek du skrittet vidare i den retning du ynskjer å byggteknikk omfattar.

Last ned søknadsskjema her! Læreplan til programområdet finner du her. Kva lærer du på vg2 Byggteknikk ? Vg 2 byggeteknikkfølger ordinær læreplan ​. Men dette utdanningstilbodet er retta mot. Utdanningsforbundet mener at læreplanene på Vg2 -nivå må deles opp etter samme mal for å ivareta struktur som på Vg1. Vg2 BAT, Byggteknikk, Setesdal vgs. Prosjektet nye læreplaner på yrkesfag.

Fra Fagspesifikk læreplan, udir. Vg2 Byggteknikk med fordypning i : – Betongfaget. Undervisningen følger læreplanen for Vg2 Design og trearbeid. Alle de understrekede fagene er lenket til sin læreplan via Vilbli. Dette er utdanningen for deg som ønsker fagbrev innen Byggteknikk.

Se eksempel i læreplanene for Vg1 Elektro og Vg2 byggteknikk. Målene er hentet fra læreplan for Vg 3 opplæring i bedrift. Vg2 (336 timer) beskriver hva faget omhandler, mål for.

Læreplan vg2 byggteknikk

Lokal læreplan i produksjon, byggteknikk Vg2 og Lokal. En læreplananalyse er ikke et statisk produkt, men skal være en. Det er to variantar av læreplanen på Vg1.

Variant T er meir teoretisk orientert. Elevar i yrkesfaglege utdanningsprogram skal i Vg1 ha tre femdelar av læreplan matematikk 1P eller 1T. Samtidig legger strukturer, læreplaner og kompetansemål føringer for det. Kuben støtter forslaget om å dele Vg2 byggteknikk i Vg2 tømrer og.