Læreplan vg2 anleggsteknikk

Et velfungerende samfunn er avhengig av en sikker infrastruktur når det gjelder veger. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning. Yrkesfaglig fordypning ( Vg2 ). Karakterer Elevene skal ha. Vg1 BAT, Tvedestrand og Åmli vgs.

Læreplan vg2 anleggsteknikk

Vg2 BAT, Byggteknikk, Setesdal vgs. Du som vel anleggsteknikk må ha praktisk sans, mekanisk sans, vere. Bygg- og anleggsteknikk er en yrkesfaglig utdanning. FIFF – programområde for Bygg og anleggsteknikk.

VG2 som del av Kunnskapsløftet. Illustrasjon Vg2 Byggteknikk. Etter endt Vg1 må du gjennomføre teorien i programfaget Vg2 Byggteknikk.

Læreplan vg2 anleggsteknikk

Se også læreplan for Vg2 Byggteknikk. En smakebit av alle fagene i Bygg og anleggsteknikk.

Mo og Øyrane Vgs er bygd opp slik at du får god. Vg2 Anleggsteknikk, foto: Vidsyn media. Etter VG2 kjøretøy kan du søke læreplass i bilfaget, lette kjøretøy, bilfaget, tunge kjøretøy, hjulutrustningsfaget, motormekanikerfaget. Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Nye temaer i læreplanen for Vg2 er blant annet: Levekår og livskvalitet, Allmenntilstand.

PROGRAMOMRÅDE FOR BYGGTEKNIKK. Etter gjennomført Vg1 og Vg2, kan man søke Vg3 påbygging for studiespesialisering, noe som. Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Dette vil i så fall kunne ha konsekvensar for læreplan Vg2, men det vil i så fall vere på eit. Eleven skal ha en individuell læreplan for PTF-faget. Fagenes innhold og struktur reguleres av læreplanverket for. Elevene velger områder fra læreplanene til vg3 for de forskjellige fagene.

Målene er hentet fra læreplan for Vg 3 opplæring i bedrift. Byggdrifterfaget bygger på Vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Læreplan vg2 anleggsteknikk

LOKAL LÆREPLAN FOR BETONGFAGET-VG1. Læreplanverket for Kunnskapsløftet. VG1, byggteknikk VG2, læreplan for opplæring i bedrift (VG3), betongfaget inntil. Dette kan du oppnå etter bygg- og anleggsteknikk.

Egenvurderingsskjema til læreplanen i anleggsteknikk. Anleggstenikk består normalt av 2 år i skole og 2 år i bedrift. Som voksen får du et tilpasset opplegg ut fra. Studer i ditt eget tempo og ta eksamen på nærmeste videregående skole.

Vg2 anleggsteknikk : Ingen endringer ift i dag. Alle de understrekede fagene er lenket til sin læreplan via Vilbli. Samfunnsfag ( læreplan, fellesfag).