Kvadratmeter forkortelse

Kvadratmeter er en mye brukt enhet. En vanlig bruk er for å angi areal av bygninger, som for eksempel arealberegning av bygninger. Wh eller kWt, kilowattime. L, liter (i teknisk språk). Søgning på “ kvadratmeter ” i Den Danske Ordbog.

Ord i nærheden arealenhed kvadratmeter.

Kvadratmeter forkortelse

Som matematisk student er jeg aldrig. Tidligere opererte standarden med betegnelsene BTA, BRA og BOA, der BTA var forkortelse for bruttoareal, BRA bruksareal og BOA boareal. Måleenheten er en del av. Du kan skrive 2-tallet vanlig, merke 2-tallet og gå på Format – Font og så krysse av for "superscript". Hvis du har norsk Word, så heter det vel "hevet skrift". Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Hvordan lager man egentlig tegnet for kvadratmeter ?

Kvadratmeter forkortelse

Som i m2 (bare med liten m ) Brukte en widget for tastaturlayout, men det hjalp ikke når. Oversigt over gængse forkortelser. HTML, html, hypertext markup. Forkortelse, kortform av ord eller ordforbindelser. Dekar brukes særlig for jordbruksareal.

Ordet kommer av deka-ar, det vil si. Det drejer sig om den kendsgerning, at næsten hver eneste kvadratmeter i Den Europæiske Union er opdyrket landskab, både landbrugslandskabet og. I plan- og bygningssaker kommer du ofte over en del forkortelser som kan virke fremmede. BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter. Jeg vet det handler om bruttoareal og primærrom, men hva er hva?

Og hvilke rom hører med til hva? Et eksempel: BTA: 100 kvm. Mange tør ikke å spørre hva vanskelige ord og forkortelser betyr i. Plakat_MAALEENHEDER_OG_OMSAET. Bufret Lignende Oversett denne siden kvadrat – kilometer kvadrat – hektometer kvadrat – dekameter kvadrat meter kvadrat – decimeter kvadrat – centimeter kvadrat – millimeter. Conformité Européenne(den europeiske samsvarskomiteen). Anbefalede forkortelser er Dansk Sprognævns bog om forkortelser og deres retskrivning. Den indehol- der kun forkortelser som Sprognævnet kan.

Kvadratmeter forkortelse

Learn vocabulary, terms, and more. CBD er forkortelsen for Central Business District (det sentrale businessdistriktet). Imidlertid ser vi også priser ned mot 22,000 kr inkl mva per kvadratmeter, og opp mot. Funkis-begrepet er egentlig et låneord fra svensk og forkortelse for.