Kunst kultur og kreativitet blogg

Følgende begrep er på ulike måter sentrale for forståelse og vektlegging av estetisk erfaring. Det å være kreativ vil ikke si at man bare må skape ting som i kunst eller musikk. Men i boka i kunst, kultur og kreativitet sier de at: ”Det å være. Dette er en faglig blogg som er opprettet i forbindelse med studiet. Det jeg kommer til å blogge om er kunst, kultur og kreativitet.

En verden uten kreative mennesker, er en verden som til slutt stagnerer og dør. Jeg har startet på mitt tredje semester I barnehagelærerutdanningen ved UIS, og har fått i oppdrag å skrive en fagblogg. I denne bloggen vil jeg diskutere teori og praksis, fremtidens barnehage og. Velkommen til min fagblogg i kunst.

Jeg heter Monica, er 26 år og studerer barnehagelærer på deltid. Jeg jobber i barnehage uten om. I dette blogginnlegget vil jeg bruke formingsfaglige uttrykk for å beskrive stedet vi valgte. Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike. Barnehagen skal legge tilrette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at. Med faglig forankring i kunst, kultur og kreativitet, og et helhetlig.

Skivik barnehage blogger om sin kunst- og kultursatsing! I sammenheng med faget KKK – kunst, kultur og kreativitet, skal vi lage blogg. Dette for å reflektere over temaer og relevant teori. Hovedfagene er forming, drama. Studentene bruker blogg som læringsverktøy på.

Rammeplanen skriver at" barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Går du rundt med en journalistspire eller en blogger i magen? I løpet av temadagene skal du lære litt om nyhetsjournalistikk, grafisk design og utforming av. Min første tanke når noen spør meg hva det betyr å være musikalsk er at det er noen som kan noter, spiller et. Her på bloggen vil jeg belyse emner innenfor kunst, kultur og kreativitet og sett i lys av pedagogikken. Fra tidligere er jeg utdannet grafisk. Kunst, Kultur og Kreativitet Studieblogg. Boken er skrevet for kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagelærerutdanningen, og som inspirasjon for utøvende kunstnere.

Den første dramatimen vi hadde handlet om det å skape estetiske opplevelser. Det er mange måter å forklare musikalitet på. Bloggen er obligatorisk og vil handle om estetiske fag, altså musikk, dans og.