Krav til utvendig trapp

Trapp i uteareal skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider. Trapper i utearealer skal være lette og sikre å gå i. Forskriftstekst med veiledning.

Krav til utvendig trapp

Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede. Overordnede krav og anbefalinger. Anbefalinger for økt sikkerhet. Kontroll av forhåndsprogrammerte.

Krav til minimumshøyde for rekkverk i trapper og ramper er forskjellig fra krav til minimumshøyde for rekkverk på balkonger og tribuner. Vinduer og glass i trapperom. Trappebredde: Avstand måles fra utvendig side på en vangetrapp. Utvendig vannforsyningsanlegg med ledningsnett.

BRANNSIKKERHET OG KRAV RELATERT TIL TAKSERING. Generelle krav til aktsomhet. Design trapper, vanger under trinn, rustfritt rekkverk m glass, tre kombinert med stål. Vi lager etter ønsker fra deg.

Foreta tverrfaglig kontroll på at stilte krav har blitt tilfredsstilt. TEK10 §8-9 parkering og annen oppstillingsplass. Dette kan være rømingsvindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp. Trapperom for rømning i boligkomplekser har krav til brannklassede dører og kan. Svar: Viser til §12-2 i TEK10 som angir krav om tilgjengelig boenhet. M, 10 M eller 13 M for utvendig karm.

Flislagte trapper er bestandige, gode å gå, pene og enkle å rengjøre hvis de er utformet riktig. Det stilles også krav til utforming mht. DiBK foreslår å lempe noen krav og fjerne et par bestemmelser, men. Her viser vi noen smarte tips til bygging av. Hovedrømningsvei fra øvre plan er innvendig intern trapp ned og ut til det fri på bakkeplan. Håndlist på rekkverk til trapp og ramper skal være i høyde 0,9 m over. For produkter til utvendig bruk vurderes utlekking til jord og grunnvann.

Krav til utvendig trapp

Vegger og tak i utvendig trapp fra svalgang, med helt eller delvis. Inngangspartier skal være utvendig belyst med minst 100 lux og med Ra. Med våre trapper er det mange muligheter, både når det gjelder trappetyper, tresorter og. Kravet gjelder ikke småhus med en boenhet og der atkomst fra inngangsparti til.

Illustrasjon: Trappen er i dette tilfellet det som gjør brukeren funksjonshemmet.