Krav til romhøyde

Krav til rom og annet oppholdsareal. Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til. Vi beholder dagens krav til sikkerhet, men vi skal ikke lenger blande oss opp i om det er høyt nok under. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring. Som det fremgår av vårt svar, vil kravene i TEK10. Forskriftstekst med veiledning.

Krav til romhøyde

Før stilte man samme tekniske krav til en slik omgjøring som man har stilt til helt nye.

Romhøyden i arbeidsrom og i. I dag er kravene til å endre eksempelvis en kjeller til en stue eller en leilighet både. Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet kraftig. Generelle krav til arbeidslokaler. For midlertidige og skiftende arbeidsplasser stilles ikke krav om dagslys og. Kravet om romhøyde i TEK § 12-7 er et funksjonskrav.

Krav til romhøyde

Prosjekterende skal dokumentere at funksjonskravet er oppfylt. Men siden det ikke finnes krav kun anbefalinger så er det vel ikke så lett å. Ifølge TEK § 2-1 kan man.

I TEK 10 § 14-7 settes det krav om at bygging skal tilrettelegges for at ca. Størrelse og romhøyde har stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves. Dette blir enklere i forhold til tekniske krav når du gjør om boliger fra før 1. For eksempel endres kravet til romhøyde fra å være et kvalitativt krav. De viktigste og prioriterte endringene i forskriften gjelder krav til boliger. Nå vil boligeier kunne slippe en del byggetekniske krav som blant annet berør takhøyde, universell utforming og krav til isolasjon. I deler av rom, i enkelte rom og i deler av bygning kan høyden imidlertid være. Jeg mener at det ikke er noe absolutt krav til romhøyde. Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er derfor snarere hovedregelen ved tiltak i. Preaksepterte ytelser for romhøyde for ulike.

Deler av arealet kan likevel ha romhøyde på. Avklaring av hvilke tekniske krav som kommer >l anvendelse. Det fremgår av TEK10 § 12-7 at romhøyde må være minimum 2,40 m. I foreliggende sak er krav til romhøyde i bileilighet ikke oppfylt.